485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení

20.4.2022
iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik.

Nový zákon o odpadech a související předpisy přinášejí velké množství změn v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady v souvislosti s lepší prevencí, osvětou i minimalizací rizik. Pokud se chcete dozvědět o těchto změnách více a prodiskutovat jejich dopady na praxi, pak je Vaše účast na našem semináři tou správnou volbou. Společně se budeme věnovat i BOZP, povinnému zaškolení odpovědných pracovníků a pravidly pro správné nakládání s prošlými léčivy.  

  

iKurz: Nová pravidla pro nákládání s odpady ze zdravotnictví

povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
 

Chci se přihlásit
 

​ 

Těšíme se i na Vás.

Kompletní nabídku seminářů najdete zde