iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví- povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik

Popis

Nový zákon o odpadech a související předpisy přinášejí velké množství změn v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady v souvislosti s lepší prevencí, osvětou i minimalizací rizik. Pokud se chcete dozvědět více o těchto změnách a prodiskutovat jejich dopady v praxi, pak je Vaše účast na tomto semináři správnou volbou. Společně se budeme věnovat i BOZP, povinného zaškolení odpovědných pracovníků a pravidly pro správné nakládání s prošlými léčivy.   

Cena 1 885,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202119

Téma:

Dozvíte se:
 • jaké povinnosti má původce zdravotnických odpadů
 • jaké povinnosti má provozovatel zařízení, který nakládá s odpady ze skupiny 1801
 • co zajistit při přepravě NO a na co nezapomenout  
 • jak provozovat mobilní zařízení ke sběru zdravotnických odpadů
 • nové podmínky pro skladování 
 • vše o novém způsobu evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady

Obsah:

 • Nový zákon a jeho problematika
 • Zcela nová část zákona o odpadech – původci odpadů ze zdravotní a veterinární péče
- Povinnost zpracování pokynů pro nakládání s nimi
- Kdo je již má, kdo je bude muset do svých dokumentů zahrnout
 • Náležitosti těchto pokynů s ohledem na vyhlášku
 • Ošetřování v/mimo ordinaci – poučení pacienta o nakládání s odpadem
- Lidé v domácí péči nebo jejich sociálním prostředí
- Ošetřování při veterinární činnosti v místě ustájení
 • Společnosti, které s odpady nakládají v množství do 10 tun a nad 10 tun, v členění na
- Původce
- Oprávněné osoby (svozové firmy, spalovny a další)
 • Povinnost zavedení osoby odborně způsobilé s praxí v odpadovém hospodářství
- Vzdělání a praxe
 • Vyhláška, kterou se stanoví kategorie příslušných zaměstnanců a obsah jejich školení
 • Nová vyhláška katalogu odpadů a změny v zařazování odpadů ze zdravotnictví
 • Nové ohlašování – povinnost označení vzniku ve zdravotnickém zařízení
 • Nakládání s léčivy
- Ve zdravotnických zařízeních
- V domácnostech
- V ostatních případech
 • Rozdíly a nesrovnalosti podle zákona o odpadech a zákona o léčivech
 • Nakládání s odpady v období „covidovém“ podle metodiky ministerstva zdravotnictví a evidence/ohlašování vzniklých odpadů
- Testy a kam s nimi
- Testovací skupiny, stacionární a mobilní

Organizace: 

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 s jednou přestávkou. Kurz je určen pro všechny zájemce.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 

 

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
21.6.2022 od 10:00 onlineIng. Václav KunclObjednat