485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nová odpadové legislativa z pohledu obce

18.3.2022
Školení: Odpadové hospodářství obce – obecní systémy, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Problematika obecních systémů, obvyklé chyby při tvorbě obecně závazných vyhlášek o obecním systému, možnosti zpoplatnění komunálních odpadů, rozdíly v kompetencích obecních úřadů a úřadů na obcích s rozšířenou působností a práva a povinnosti státní správy a samosprávy, ale i povinnosti stanovené ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a platné od 1. ledna 2023, jako je třídění objemného odpadu nebo novinky ve vedení průběžné evidence, o tom všem spolu budeme hovořit na semináři na téma  

Odpadové hospodářství obce

obecní systémy, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů

a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
 

Chci se přihlásit
 

  • Je výhodné mít sběrný dvůr schválený jako zařízení dle zákona o odpadech nebo vám postačí sběrné místo?
  • Co znamená úprava objemného odpadu před uložením na skládku?
  • Musí obec zajistit třídění objemného odpadu?

Získáte odpovědi na tyto i další Vaše otázky a probereme společně také kompetence obecních úřadů při kontrolách a projednávání přestupků.

Potkat se můžeme v Praze a v Olomouci. 

Přijďte i Vy, budete vítáni.