485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

11.8.2021
Důležité informace k přechodu na náš nový software pro evidenci odpadů

S ohledem na přijetí nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností jsme v INISOFT vyvinuli nový produkt IS ENVITA, který se stává plnohodnotným nástupcem EVI 8 s mnoha novými funkcionalitami a intuitivním uživatelským rozhraním.

V současné době začínáme s přechodem prvních uživatelů a nejpozději do 31. 12. 2022 bude nutné nahradit starší program EVI 8 u Vás všech. Stávající legislativa je platná pouze do konce roku 2022 a poté začne platit povinnost vést průběžnou evidenci podle nového zákona č. 541/2020 Sb., a to již EVI 8 nebude umožňovat.

IS ENVITA díky novým funkcím a využití moderních technologií uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. V našem Centru informací již najdete základní informace o novém evidenčním software.

Informace o přechodu z EVI 8 na IS ENVITA obdržíte v nejbližší době od našeho obchodního oddělení. Dohodneme s Vámi potřebnou konfiguraci nového softwaru a další postup.

Aby byl IS ENVITA co nejdříve spolehlivým pomocníkem, připravili jsme pro Vás informace nejen na našem webu www.envita.cz, dále také FAQ a v neposlední řadě také semináře, kde se naučíte vést průběžnou evidenci odpadů v legislativní shodě s novými evidenčními povinnostmi. Pořádáme je v Praze, Brně i Olomouci v učebnách, které jsou vybaveny počítači.
 


 

Velmi si vážíme Vaší důvěry a dlouhodobé spolupráce a víme, že si Vás ENVITA také brzy získá.

 

Do 31. 12. 2022 

přechod na IS ENVITA

  • Přečtěte si článek o zásadních změnách
  • Na nic nečekejte - vše najdete na našem webu  
  • Pro hladký přechod jsme nachystali - FAQ
  • S námi to hravě zvládnete - přihlaste se na školení


S přátelským pozdravem

Ing. Pavla Švermová
vedoucí oddělení Obchod

Tel.: +420 485 102 698
Mob.: +420 777 665 150
E-mail: svermova@inisoft.cz