485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Návod na instalaci RES Plus verze 08/2017

Pokud jste provedli aktualizaci databáze RES Plus na verzi 09/2017 nebo novější a nemáte zaplacenou aktualizaci, uzavřenou smlouvu atp., můžete se vrátit k předchozí verzi databáze RES Plus 08/2017 pomocí tohoto aktualizačního balíčku: Databáze RES Plus 08/2017. Při instalaci na všechny dotazy kladně odpovězte.