485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Software a služby

Software pro firmy

 • ENVITA.CZ

  Specializovaný program vytvořený podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Umožňuje vedení průběžné evidence odpadů pomocí všech potřebných číselníků, Katalogu odpadů, kódů nakládání, Registru zařízení, Registru ekonomických subjektů aj. a následnou tvorbu elektronického ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP. Dále program disponuje rozsáhlou databází identifikačních listů nebezpečných odpadů a štítků pro označení nádob. Z programu lze ohlašovat přeprava nebezpečných odpadů do SEPNO, vytvářet dokumenty pro ADR a čtvrtletní výkazy pro AOS EKO-KOM. Připravili jsme pro Vás velké množství videonávodů, díky kterým si osvojíte ovládání informačního systému ENVITA a k dispozici jsou také naše školení.

  více informací >
 • ENVITA RES Plus

  Databáze RES Plus pro IS ENVITA vzniká na základě dat získávaných z Českého statistického úřadu (ČSÚ), z Rejstříku živnostenského podnikání (RŽP) a z Registru zařízení systému ISOH. Obsahuje přes 5 milionů záznamů včetně veřejných údajů o provozovnách a zařízeních (IČP a IČZ), spolu s doplňkovými informacemi, jako je například seznam činností na provozovnách nebo seznam povolených odpadů k převzetí do zařízení.
   
  Pokud jste uživateli IS ENVITA, budou Vám s použitím databáze RES Plus zpřístupněny funkce pro rychlé zadávání subjektů (sídel, provozoven, zařízení), pro kontrolu již zadaných subjektů, vyhledávání subjektů podle adresy atp. Podmínkou je uzavřená servisní smlouva.

  Ušetřete čas a použijte databázi ENVITA RES Plus! Usnadníte si tak práci při dohledávání údajů o Vašich obchodních partnerech.

  Upozornění: U databáze ENVITA RES Plus neposkytujeme demoverzi !

  více informací >
 • SKLAD Odpadů 8

  Program SKLAD Odpadů 8 – skladové a odpadové hospodářství – je určen pro řízení provozu libovolného zařízení pro nakládání s odpady. Byl vyvíjen podle připomínek uživatelů po dobu 20 let a v současnosti disponuje mnoha potřebnými funkcemi pro splnění provozních i legislativních potřeb včetně různých „specialit" pro skládky, spalovny, sběrné dvory, kovošroty, výkupny surovin, překladiště, třídičky, kompostárny apod. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

  více informací >
 • SVOZ Odpadů

  Produkt SVOZ Odpadů je řešení založené na propojení programu SKLAD Odpadů a systémů SMOK a SEPAN od společnosti ELTE. Pro realizaci svozu odpadů jsou velmi důležité kompatibilní technologie (ČIPY, GPS, SENZORY, VÁHY, SOFTWARE). Náš SVOZ Odpadů je dostupným komplexním nástrojem, který v sobě zahrnuje dodání všech potřebných technologií i softwarových systémů. Kompletní prezentaci najdete na www.odpady.cz.

    

  více informací >
 • RES Plus

  Databáze RES Plus vzniká na základě dat získávaných z Českého statistického úřadu (ČSÚ), z Rejstříku živnostenského podnikání (RŽP) a z Registru zařízení systému ISOH. Obsahuje přes 5 milionů záznamů včetně veřejných údajů o provozovnách a zařízeních (IČP a IČZ), spolu s doplňkovými informacemi, jako je například seznam činností na provozovnách nebo seznam povolených odpadů k převzetí do zařízení.
   
  Pokud jste uživateli programu SKLAD Odpadů 8, budou Vám s použitím databáze RES Plus zpřístupněny funkce pro rychlé zadávání subjektů (sídel, provozoven, zařízení), pro kontrolu již zadaných subjektů, vyhledávání subjektů podle adresy atp. Podmínkou je uzavřená servisní smlouva.

  Ušetřete čas a použijte databázi RES Plus! Usnadníte si tak práci při dohledávání údajů o Vašich obchodních partnerech.

  Upozornění: U programu RES Plus neposkytujeme demoverzi !

  více informací >
 • RES Partner

  Produkt RES Partner umožňuje propojení databáze RES Plus s libovolným informačním systémem. Můžete se tak např. z účetnictví či vlastního provozního software dotazovat na informace k subjektům, provozovnám a zařízením pro nakládání s odpady včetně IČP nebo IČZ.

  více informací >
 • EVI 8

  Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023

  Tento specializovaný program umožňuje všem organizacím, které nakládají s odpady (původci, oprávněné osoby), i poradenským firmám vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů, přepravy NO a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů), č. 352/2005 Sb. (elektroodpady), č. 352/2008 Sb. (autovraky). Ze zadaných údajů lze automaticky sestavit Roční hlášení o odpadech a odeslat do ISPOP (elektronicky v datovém formátu = datový standard MŽP = hlášení ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a to jednotlivě i hromadně. Zároveň lze z programu vytvářet výkazy pro ČSÚ i pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

  více informací >

Software pro státní správu

 • EVI 8 Obec

  Vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek. Umožňuje obcím s rozšířenou působností ověřovat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady od původců a oprávněných osob, zpracovávat sehráváním datových souborů z ISPOP regionální databázi o produkci a nakládání s odpady. Dále umožňuje vést evidenci přepravy  za jednotlivé roky. Z evidence odpadů a přepravy lze v programu vytvářet řadu přehledů a tiskových sestav a dále exportovat regionální data na Ministerstvo životního prostředí resp. CENIA do systému ISOH, na krajské úřady do systému EVI 9, na ČIŽP a ČSÚ. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

  více informací >
 • ESPI 8

  Umožňuje správním orgánům průběžné vedení evidence správních řízení na základě předem vytvořených šablon a zohledňuje požadavky evidence správních řízení vzhledem k Příloze č. 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. a jejímu exportu na MŽP, KÚ apod. v Datovém standardu MŽP. Pomocí maker je propojen s textovým editorem MS Word a sdílí společné databázové jádro (adresář organizací, číselníky apod.) s programem EVI 8. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

  více informací >
 • EVI 9

  EVI 9 pro KÚ, ČIŽP a SFŽP

  Vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek. Umožňuje importovat regionální databáze od ORP v Datovém standardu MŽP. Z vytvořené evidence lze v programu sestavovat indikátory OH, specializované i uživatelské přehledy a tiskové sestavy. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

  více informací >
 • ESPI 9

  ESPI 9 pro KÚ, ČIŽP a SFŽP

  Program ESPI 9 vychází ze zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád, v platném znění) a je upraven s ohledem na specifické požadavky zákona č. 541/2020 Sb. (o odpadech, v platném znění) a k němu příslušných prováděcích vyhlášek. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

  Umožňuje správním orgánům průběžné vedení evidence správních řízení na základě předem vytvořených šablon a zohledňuje požadavky evidence správních řízení vzhledem k Příloze č. 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. a jejímu exportu na MŽP, KÚ apod. v Datovém standardu MŽP. Je propojen s textovým editorem MS Word a sdílí společné databázové jádro (adresář organizací, číselníky apod.) s programem EVI 9.

  Dále program umožňuje vytvářet evidenci zařízení ke sběru, využívání a odstraňování odpadů, přidělovat identifikační čísla zařízení, sehrávat hlášení o provozu zařízení a dopravců, exportovat ohlášená data do systému ISOH.

  více informací >
 • ESPIO

  ESPIO pro KÚ a ORP

  Program ESPIO vychází ze zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád, v platném znění) a je upraven s ohledem na specifické požadavky zákona č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší, v platném znění) a k němu příslušných prováděcích vyhlášek.

  Umožňuje správním orgánům průběžné vedení evidence správních řízení na základě předem vytvořených šablon. Pomocí maker je propojen s textovým editorem MS Word.

  více informací >
 • ISOH

  Informační systém odpadového hospodářství 2002 - 2023

  Systém ISOH 1 byl ucelený, podrobný, regionální, heterogenní, modulární a plně elektronizovaný informační systém vybudovaný dle principů SOA architektury. Sloužil pro rozhodovací, kontrolní a statistické potřeby řízení odpadového hospodářství ČR. Data byla dostupná v podrobné podobě orgánům státní správy a v agregované podobě veřejnosti.

  více informací >
 • Mercurius

  Informační systém Mercurius jsme vytvořili v letech 2013 - 2015 pro Českou obchodní inspekci (ČOI). Ta ho používá jako hlavní kontrolní systém pro svou činnost. IS Mercurius lze provozovat všude tam, kde se uplatňuje podobný proces: sledovaná legislativa, plánována akce, plán kontroly, realizace kontroly v terénu, zpracování kontroly, místní nebo správní řízení, statistiky, reporty, propojení se spisovou službou, dokumentace, šablony dokumentů …

  více informací >