485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum včetně nových evidenčních povinností od 1. 1. 2025seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

Popis

Seminář zaměřený na nakládání s odpady v praxi určený pro začínající odborníky v odpadovém hospodářství.
Prezentovány budou základní a nejdůležitější povinnosti a novinky vyplývající z odpadové legislativy aplikované do praxe. V obecné rovině Vás seznámíme se způsobem a rozsahem vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí. Seminář Vám pomůže se orientovat v legislativě odpadového hospodářství. Vhodný je jak pro původce odpadů, tak i pro oprávněné osoby.

Cena 3 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202428

Téma:

Společně nahlédneme pod pokličku nového zákona o odpadech, který komplexně upravuje pravidla odpadového hospodářství v souvislostech s prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. Nadefinujeme základní povinnosti původce, vysvětlíme terminologii a naučíme Vás vedení průběžné evidence odpadů. Dostaneme se až k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a budeme se věnovat také ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.  Ukážeme Vám na příkladech, jak pracovat s centrálním Registrem zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství – ISOH.

Obsah:

 • Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., - povinnosti vyplývající ze zákona.
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, - jak zákonu porozumět.
 • Nová vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.
 • Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 8/2021 Sb., - zařazování odpadů zvládne každý, ať už sám nebo s pomocí.
 • Co jsou základní pojmy - odpad, vedlejší produkt, nakládání s odpady, původce, oprávněná osoba, obchodník, zprostředkovatel.
 • Vedení evidence a ohlašování včetně používání IČP a IČZ.
 • Příklady z praxe, příprava na kontrolu státních orgánů -  jak je dobré být důsledně důsledný.
 • Základní povinnosti v ostatních složkách životního prostředí v kostce:
  • IRZ
  • Obaly
  • CHLaS
  • Ovzduší
  • Voda
  • PZH
  • ZHEÚ

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení i oběd a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení. Těšíme se na vás. Kurz je určen pro všechny zájemce.

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
17.9.2024 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4Ing. Michal HorníkObjednat
18.9.2024 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Michal HorníkObjednat