485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Komplexní pohled na nakládání s odpady v roce 2024 pro provozovatele zařízení a obchodníky

Popis

Už jste přivykli nové odpadové legislativě? Už jste v termínech přechodných ustanovení zavedli do své provozní praxe všechny nové povinnosti? Možná si nejste jisti, zda jste jako provozovatelé zařízení, obchodníci či zprostředkovatelé na něco nezapomněli, zda jste převod ze staré na novou odpadovou legislativu realizovali zcela a správně. My Vaše pochyby rozptýlíme na semináři určeném přesně pro Vás. Společně projdeme nové povinnosti stanovené stávající platnou legislativou ve vztahu k různým typům odpadářských zařízení po změnách, které se jich v roce 2023 dotkly a které platí pro rok 2024. Na praktických příkladech si ukážeme i vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů. Poskytneme Vám ucelený přehled všech Vašich povinností v oblasti nakládání s odpady a tím jasnou cestu k jejich splnění.

Cena 3 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202410

Téma:

Absolvováním semináře získáte přehled legislativních povinností provozovatelů zařízení a obchodníků z hlediska zákona o odpadech a prováděcích předpisů, a také ucelené informace o způsobu vedení průběžné evidence odpadů v různých typech zařízení nebo z pohledu obchodníka a zprostředkovatele. Ukážeme Vám základní pravidla vedení evidence podle platných předpisů - kódy nakládání, nová typizace odpadových zařízení, evidence podle typu zařízení, objasníme princip přidělování a používání identifikačních čísel zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Nezapomeneme ani na zprostředkovatele.

Obsah:

Obecný úvod do nové legislativy

Aktuální právní předpisy

Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP

Provoz zařízení / obchodování s odpady

Základní povinnosti provozovatele zařízení

Povolení provozu a jeho revize, provozní řád

Příjem odpadů a povinné dokumenty

Nakládání s odpadem v zařízení – soustřeďování, balení, značení, přeprava

Upuštění od odděleného soustřeďování

Ukončení odpadového režimu v zařízení

Další povinnosti dle typů zařízení

Obchodník a jeho povinnosti

Zprostředkovatel

Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

Obchodník, Provozovatel zařízení pro nakládání s odpady

Stacionární zařízení (sběrna, třídička, kompostárna, recyklace apod.)

Mobilní zařízení – ke sběru, k využití/odstranění odpadů

Nulové hlášení

Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

  • Ing. Markéta Miklasová

    Šedá je legislativní teorie, ale nekonečně barevná praxe. Seznámím vás s povinnostmi odpadové legislativy a společně je budeme s praxí propojovat.

  • RNDr. Eva Horáková

    Obáváte se plnění legislativních povinností v oblasti odpadového hospodářství, nevíte jak vést evidenci nebo jak ohlašovat? Neztrácejte hlavu, vše spolu projdeme a ukážeme si na praktických příkladech. S nově získanými vědomostmi a dovednostmi veškeré úkoly s přehledem zvládnete.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor