485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8srovnání bilance a převod dat do IS ENVITA, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2023 do ISPOP

Popis

Seminář je zaměřen na přípravu skladových zásob v programu SKLAD Odpadů 8, převedení do IS ENVITA pro vytvoření odpadové evidence o produkci a nakládání a následné vytvoření a odeslání ročního hlášení do ISPOP za rok 2023.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202401

Téma:

Během školení se společně budeme věnovat přenosu skladových zásob do nového roku a převodu průběžné evidence do programu IS ENVITA, ze kterého vytvoříme roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. V programu IS ENVITA si ukážeme správný postup tvorby a odeslání hlášení s vyhodnocením základních kontrol vedoucích k úspěšnému odeslání do systému ISPOP.
Součástí náplně jsou také praktické rady, jak se připravit na následující evidenční rok.
Dostatečný časový prostor bude vyhrazen i pro Vaše dotazy.

 

Obsah:

1. Činnosti spojené s přelomem kalendářního roku:

  • Změna číselných řad skladových pohybů, účetních dokladů a smluv.

2. Ukončení evidence aktuálního roku v programu SKLAD Odpadů 8:

  • Kontrola skladové bilance v přehledu položek skladu,
  • Vyrovnání bilance položek na základě inventarizace,
  • Porovnání partnerské evidence,
  • Zadání zneškodnění odpadů, zůstatků a převod do nového roku.

3. Převod dat do IS ENVITA.
4. Průběžná evidence v IS ENVITA – tvorba ročního hlášení:

  • Kontrola INISOFT, Centrální kontrola MŽP - oprava chyb a doporučení,
  • Korekce bilance ABC, oprava subjektů podle RES, chybných meziročních převodů a meziprovozních vztahů,
  • Tvorba ročního hlášení,
  • Odeslání hlášení do ISPOP.

5. Roční archivace dat v programech SKLAD Odpadů 8 a IS ENVITA.

 

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých Vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

iKURZY pro Vás pořádáme více, než 10 let. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze. Požadavky jsou minimální: internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 

Těšíme se na Vás.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že práce s programem IS ENVITA bude souviset jen se samotným převodem dat z programu SKLAD Odpadů 8 a tvorbou hlášení.
Pro ohlašování z IS ENVITA Vám doporučujeme účast na školení: 

„Jak správně ohlásit odpady za rok 2023 z IS ENVITA do ISPOP“

„iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2023 z IS ENVITA do ISPOP“

  • Jan Kadlec

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor