485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Provoz sběrného dvora v souladu s požadavky obecního systému a legislativyzměny v průběžné evidenci odpadů

Popis

Víte, jaké jsou povinnosti a potřeby obcí?

Víte, že nová evidence odpadů se od 1. 1. 2025 dotkne i sběrných dvorů?

Přijímáte ve sběrných dvorech v rámci obecního systému tzv. multikomoditu?

Víte jak tento způsob sběru správně evidovat?

Lze na sběrném dvoře třídit objemný odpad?

Zařazujete správně odpady dle Katalogu odpadů?

Víte, že od 1. 1. 2025 se zařazování odpadů rozšiřuje o 8místná katalogová čísla, tzv. poddruhy?

Víte, kdy je původcem obec, kdy občan a kdy technické služby?

Na našem školení se dozvíte vše potřebné a prakticky Vám ukážeme všechny novinky, které s sebou nové příslušné předpisy přinášejí, a to ve všech souvislostech.

Díky účasti na našem školení máte jedinečnou šanci správně si nastavit rozsah a podobu evidovaných údajů, procesy, komunikaci se subjekty, kterým předáváte nebo od kterých přebíráte odpady atp.

Přijďte na náš nový seminář, který reaguje na chystané změny evidence odpadů, ale i na stávající problémy se zařazováním odpadů a chybným uváděním původců a vše se dozvíte.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202437

Téma:

Dozvíte se

 • jaké jsou povinnosti provozovatele a obsluhy sběrného dvora, nejenom při přijmu kovů
 • jak správně zařazovat odpady při příjmu (nepodnikající fyzická osoba, právnická osoba obec nebo občan)
 • jak evidovat upravené odpady (lisování, třídění, neoddělené soustřeďování odpadů apod.) od 1. 1. 2025
 • jak postupovat při přijímání tzv. multikomodity – co požadovat od provozovatelů třídících linek
 • jak zajistit úpravu objemného odpadu před předáním k odstranění na skládku, vč. evidence
 • jaké jsou náležitosti písemných informací o odpadu, tzv. PIO a ZPO – důležité informace o upravených odpadech
 • jaké jsou povinnosti na vybavení sběrného dvora
 • co patří mezi provozní evidenci sběrného dvora
 • a jiné.

Obsah:

Obecný úvod do nové legislativy

 • aktuální legislativa
 • metodické pokyny, sdělení a návody MŽP

Základní pojmy důležité pro provozování sběrného dvora

 • kdo je původce
 • rozdíl mezi zařízením pro sběr a zařízením pro zpracování odpadu
 • co jsou komunální odpady a jaké jsou povinnosti obce
 • rozdíly v zařazování odpadu od FO a PO
 • příjem kovových odpadů
 • nakládání s objemným odpadem
 • označování nebezpečných odpadů
 • povinnosti provozovatele zařízení sběrného dvora
 • písemné informace o odpadu – PIO & ZPO
 • vybavení sběrného dvora
 • provozní evidence sběrných dvorů
 • neoddělené soustřeďování odpadu
 • podmínky předávání odpadu do dalších zařízení pro zpracování odpadu
 • odstraňování odpadu – podmínky předání odpadu na skládku

Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

 • úprava odpadu & evidence – upuštění od odděleného soustřeďování odpadu, lisování, třídění
 • evidence – multikomoditního sběru
 • ohlašování

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 13:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
21.11.2024 od 9:00 onlineIng. Jitka LochovskáObjednat