485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Odpadová legislativa po ukončení přechodného obdobía její dopad na původce odpadů od 1. 1. 2025

Popis

Nevíte si rady s tím, jakými předpisy v oblasti odpadového hospodářství se v současné době řídit? Co nového přináší platný zákon a jeho prováděcí předpisy v oblasti odpadového hospodářství od 1. 1. 2025? Ztrácíte se ve změti  zákonů, vyhlášek a jejich novel? Nevíte jak nyní a jak od r. 1. 1. 2025 správně vést průběžnou evidenci a jak ohlašovat? Neztrácejte hlavu, provedeme Vás labyrintem stávajících platných ustanovení tak, abyste mohli v klidu vykonávat svoji práci a studováním složité legislativy neztráceli drahocenný čas.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202430

Téma:

Účastí na tomto online semináři získáte ucelené informace o novinkách a změnách, které nová legislativa přinese původcům odpadů, pozornost bude věnována zejména způsobu vedení průběžné evidence na provozovnách původců odpadů. Budete seznámeni se základními pravidly vedení evidence podle typu evidenta a podle způsobu nakládání s odpady, bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny, zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Pozornost bude rovněž zaměřena na novinky, změny i časté problémy právě v oblasti evidence.

Obsah:

Obecný úvod do nové legislativy

  Aktuální právní předpisy

  Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP

Základní pojmy důležité pro vedení evidence

 •  Vedlejší produkt
 •  Odpad – neodpad
 •  Povinnosti původce odpadu
 •  Vznik a zařazování odpadu
 • Orientace v novém registru zařízení
 • Shromažďování odpadů – značení
 •  Upuštění od odděleného soustřeďování
 • Sklad odpadů u původce – možné zařízení pro nakládání s odpady
 •  Identifikační číslo provozovny, skladu u původce, obchodníka a zařízení

Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

  Původce odpadů (stacionární provozovna / činnost na území/ sklad u původce)

  Zapojení do obecního systému na základě smlouvy

  Obchodník, dopravce, zprostředkovatel a provozovatel zařízení (stacionární, mobilní) jako partner

 Evidence nevýrobních odpadů (komunálních)

Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
29.8.2024 od 9:00 onlineBc. Jiří TichýObjednat
27.9.2024 od 9:00 onlineBc. Jiří TichýObjednat
30.10.2024 od 9:00 onlineBc. Jiří TichýObjednat