485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Nové evidenční povinnosti pro nakládání s odpady ze zdravotnictví v r. 2025

Popis

Nový zákon o odpadech spolu se souvisejícími předpisy přinášejí, s ukončením přechodných období, velké množství změn zejména v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady v souvislosti s lepší prevencí, osvětou i minimalizací rizik. Dle novely vyhlášky č. 273/2021 Sb. vyhláškami č. 78/2022 a č. 445/2022 Sb. dochází ke zrušení některých přechodných ustanovení o evidenci a vedení nových katalogových čísel.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202433

Téma:

Dozvíte se vše o:

 • používání nových katalogových čísel (od 1. 1. 2025)
 • nových kódech pro nakládání s odpady, především u oprávněných osob a u provozovatelů skladu původce (od 1. 1. 2025)
 • značení odpadů (od 1. 1. 2023)
 • legislativní změny
  • nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 334/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.

Obsah:

Nový zákon, vyhláška a jejich problematika v přechodných ustanovení

 • Nové označení vzniklých odpadů ve zdravotnickém zařízení
  • Označování s dodatkovými tabulkami
  • Povinnost mít ILNO
 • Nové povinnosti v evidenci odpadů
  • Kódy nakládání u oprávněných osob
   • Nové kódy činností podle zákona č. 541/2020 Sb. př. 5
   • A také vyhl. č. 273/2021 Sb. př. 13
  • Jak evidovat sklad u původce
 • Povinnost zpracování pokynů pro nakládání s nimi
  • Náležitosti těchto pokynů s ohledem na vyhlášku
   • Do jakého dokumentu je zapracovat
   • Z jakých podkladů vycházet
 • Poučení pacienta o nakládání s odpadem
  • Lidé v domácí péči nebo jejich sociálním prostředí
  • Ošetřování při veterinární činnosti v místě ustájení
   • Co je domácí prostředí
   • Co je domácí péče a jak je to pro zdravotníky a jak pro pomocníky
 • Osoby odborně způsobilé vlastní zaměstnanec, nebo smluvní služba
  • Smlouva, nebo uvedení do pracovních povinností písemnou formou
   • Jaké je prokazování praxe
 • Školení zaměstnanců ve zdravotnictví
  • Školení zdravotnického i nezdravotnického personálu
  • Školení cizích zaměstnanců

Organizace: 

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
19.11.2024 od 9:00 onlineIng. Václav KunclObjednat