485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Jak nakládat s kovovým odpadem od 1. 1. 2025 v souladu s novými evidenčními povinnostmi

Popis

Seminář je určen pro ty z Vás, kdo nakládáte s kovovým odpadem. Nový zákon o nakládání s odpady se zabývá povinnostmi původců, kterým tento odpad vzniká, ale také povinnostmi oprávněných osob, kterým může odpad vznikat, nebo s kovovým odpadem nakládají. Jedná se o soustřeďování, sběr, svoz, skladování a zpracování.

Budeme se zabývat i obsahem vyhlášky č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2023 a metodickým sdělením MŽP ze dne 31. 3. 2023 k zařazování odpadů (kovové odpady) a ohlášení zařízení podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zmíněny budou legislativní novinky v oblasti evidenčních povinností, které nás čekají v roce 2025.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202429

Téma:

Dozvíte se:

 • jaké povinnosti vznikají původci odpadů
 • jaké povinnosti vznikají provozovateli zařízení, kde se s odpady nakládá
 • co je v podstatné pro přepravu a jak je to s provozem mobilního zařízení
 • jak vést v současné době evidence odpadů a jak v roce 2025

Obsah:

 • zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a jeho problematika
 • povinnosti původců odpadů
  • nepodnikající fyzické osoby
  • fyzické a právnické osoby podnikající
 • povinnosti oprávněných osob
  • převzetí kovového odpadu
  • co smí, nebo nesmí provozovatel stacionárního zařízení
  • povinnost kamerového systému
 • přestupky provozovatele zařízení
 • katalog činností nakládání s odpady
 • zařízení k využití odpadů, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení
 • způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím
 • vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a změny v jejich zařazování v roce 2025
  • změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. od 1. 1. 2023
  • změna v § 14 vyhlášky č. 8/2021 Sb.
 • vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • vybrané kovové odpady
  • přílohy týkající se nakládáním s kovovým odpadem
 • vedení průběžné evidence a podávání ročního hlášení
  • změna vyhláškou č. 445/2022 Sb.
  • změna v ustanovení § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Organizace: 

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
1.10.2024 od 9:00 onlineIng. Michal HorníkObjednat