485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Jak efektivně pracovat s IS ENVITA Obec

Popis

Ve shodě s požadavky legislativy a přesně na míru potřebám měst a obcí jsme vytvořili specializovaný software ENVITA Obec s balíčkem funkcí, se kterým snadno splníte legislativní povinnosti a získáte klíčová data o odpadech na pár kliknutí.

Balíček obsahuje standardní moduly evidence odpadů, ILNO, OLNO, ZPO/PIO, Hlídač registru zařízení a obchodníků, uživatelské přehledy, import dat, komunitní kompostárna, RES PLUS, EKO-KOM, ale také INDIKÁTORY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, včetně evidence přijatých oznámení o komunálních odpadech, to vše na jednom místě.   

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202434

Téma:

Dozvíte se jak:

 • vést provozní evidenci za obec nebo sběrné dvory
 • sestavit roční hlášení o odpadech a odeslat jej do ISPOP
 • vytvořit čtvrtletní výkaz pro EKO-KOM
 • hromadně zpracovat data z přílohy 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb. od oprávněných osob (komunální odpady od občanů odevzdané mimo obecní systém)
 • vypočítat indikátory odpadového hospodářství podle metodického návodu MŽP
 • sepsat roční zprávu pro občany dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.
 • připravit statistické výstupy o komunálních odpadech v časových řadách
 • provést kontrolu fakturovaných služeb a množství vyprodukovaného odpadu
 • řeší IS ENVITA problematiku evidence multikomodit pro čtvrtletní výkaz EKO-KOM a pro roční hlášení do ISPOP

Obsah:

 • co vše nabízí balíček ENVITA Obec
 • vedení průběžné evidence odpadů
 • tvorba ročního hlášení a odeslání do ISPOP
 • tvorba čtvrtletního výkazu EKO-KOM
 • tvorba indikátorů OH

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 12:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

 • Lukáš Grill

  Využijte mé dlouholeté praxe ve firmě a zeptejte se mne i na ty nejzáludnější otázky. Pokusím se na vše jasně a jednoznačně odpovědět. A pokud nebudu znát okamžitou odpověď, Váš dotaz nezapadne. Nastuduji a dodatečně odpovím.
   

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
4.9.2024 od 9:00 onlineLukáš GrillObjednat