485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí

Popis

Jste ekolog a preventista BOZP? Nebo činnost preventisty zajišťuje Váš kolega? Jak se dělíte o povinnosti, které Vám stanovují složkové předpisy v oblasti ochrany životního prostředí? A víte, co musí zajistit on a co Vy?

Vysvětlíme Vám základní požadavky z pohledu jednotlivých složkových zákonů ochrany životního prostředí. Doporučíme způsob nastavení rolí a povinností s návrhem možných řešení mezi oběma specialisty. Zaměříme se na jejich součinnost při kontrole ČIŽP, KHS.

 

Cena 2 785,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202332

Téma:

Budeme se spolu zabývat souvislostmi jednotlivých složkových zákonů ochrany životního prostředí ve vazbě na činnosti podnikového ekologa a poradce BOZP.

Bonusovým tématem je problematika dovozu chemických látek a směsí – na co se zaměřit a co kontrolovat.

 

Obsah:

Složkové předpisy životního prostředí:

 • chemické látky jako centrum všeho řešení
 • dopad do složení odpadů
 • na přepravu nebezpečných odpadů
 • kontaminanty v ovzduší, VOC, TZL
 • kontaminanty ve vodách, průmyslové odpadní vody a ČOV
 • dopad na základní hodnocení ekologické újmy
 • na prevenci závažných havárií
 • na výrobky, které uvádíte na trh

Legislativa:

 • evr. předpis č. 1906/2006 REACH
 • evr. předpis č. 1272/2008 CLP
 • zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon (plán opatření pro případ havárie)
 • zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší (sledované látky v odpadech, ovzduší, vodách)
 • zákon č. 167/2008 Sb. O předcházení ekologické újmě
 • zákon č. 224/2015 Sb. O prevenci závažných havárií
 • bezpečnostní listy, ILNO
 • nebezpečné vlastnosti CHLaS a jejich značení
 • vhodnost nádob pro CHLaS, odpady apod.

 

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY pro Vás pořádáme více, než 10 let. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze. Požadavky jsou minimální: internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor