485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Biologicky rozložitelné odpady včetně kalů a specifika nakládání s nimi od 1. 1. 2025

Popis

Víte, které odpady patří mezi BRO? Jaká zařízení mohou nakládat s BRO? Lze BRO skládkovat, popř. za jakých podmínek? Musím třídit BRO? Jaký rozdíl je v provozu kompostárny jako odpadového zařízení a komunitní kompostárny? Znáte podmínky, za kterých lze použít čistírenské kaly v zemědělství? Jaké jsou požadavky na výstupy ze zařízení pro nakládání s BRO a s jakou četností se provádí? Kdy se ověřuje účinnost hygienizace? Kdy a jak správně evidovat dlouhodobé procesy, např. kompostování? Přijďte na náš nový seminář, který reaguje na chystané změny evidence odpadů, ale i na stávající problémy se zařazováním odpadů a chybným uváděním původců.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202439

Téma:

Dozvíte se:

 • co je BRO, BRKO, biologický odpad rostlinného a živočišného původu, co jsou rostlinné zbytky a jaký je mezi nimi rozdíl
 • jaká zařízení jsou určena pro nakládání s BRO
 • jaký rozdíl je mezi provozem komunitní kompostárny & zařízením kompostárny na BRO & tzv. malým zařízením
 • jaké jsou nové povinnosti na vybavení komunitní kompostárny
 • které BRO lze skládkovat a za jakých podmínek
 • co znamená ověření účinnosti hygienizace
 • jak se zařazují výstupy ze zařízení pro nakládání s BRO odpad & neodpad
 • jaké jsou povinnosti při třídění komunálních odpadů & předcházení vzniku BRO
 • co je upravený kal & co znamená úprava kalu před použitím na zemědělské půdě
 • jaké jsou povinnosti při označování kalů a při přepravě neupraveného kalu
 • jak vést evidenci v zařízeních s dlouhodobě probíhajícími procesy – kompostování
 • jak vést evidenci a co ohlašovat v komunitní kompostárně.

Obsah:

 • působnost zákona & hierarchie nakládání s BRO
 • základní pojmy
 • povinnosti při nakládání s BRO – zákaz skládkování
 • rozdělení zařízení pro nakládání s BRO (technické požadavky & technologie)
 • výstupy a jejich zařazování a ověřování kvality
 • úprava čistírenských kalů a jejich využití
 • soustřeďování a označování kalů
 • komunální odpady – povinnosti obcí i firem
 • metodické pokyny

Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

 • příklady evidence v kompostárně & komunitní kompostárně
 • úprava, využití odpadu & evidence = ukončení režimu odpadu
 • ohlašování

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
16.9.2024 od 9:00 onlineIng. Jitka LochovskáObjednat