485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

     Již řadu let se na pneumatiky vztahuje povinnost zpětného odběru. Ta je dána výrobcům a dovozcům zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Abych byl přesnější, tak zákon tuto povinnost ukládá právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které pneumatiky uvádí na trh v České republice.

Seznam povinných osob

     Povinnost lze plnit individuálně nebo prostřednictvím kolektivního systému. Seznam povinných osob tzn. výrobců a dovozců pneumatik je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf. Naleznete na nich název každé povinné osoby, IČO, evidenční číslo nebo informaci, že povinnost plní prostřednictvím kolektivního systému. Evidenční číslo má povinná osoba pouze v případě, že si zpětný odběr zajišťuje sama.

Kolektivní systém

     První kolektivní systém pro plnění povinnosti zpětného odběru vznikl v dubnu roku 2016. Provozovatelem je nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma). Eltma byla založena společnostmi Bridgestone ČR, s.r.o., Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A. Více informací naleznete na adrese https://www.eltma.cz a to včetně všech míst zpětného odběru, která jsou smluvně zajištěna tímto kolektivním systémem (https://www.eltma.cz/sberna-mista).

Konečný uživatel

     Pokud jste konečný uživatel, tj. právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek – pneumatiku, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, pak máte nárok odevzdat opotřebovanou pneumatiku bezplatně a to právě na příslušné místo zpětného odběru. Nejen, že tak ušetříte, ale navíc předejdete vzniku odpadů ve své společnosti. A pro úplnost dodáváme, že použité výrobky odevzdané v rámci zpětného odběru se nezapisují do průběžné evidence odpadů.

Aktuální situace

     Subjektivně si myslíme, že osvěta ohledně zpětného odběru pneumatik se neustále zlepšuje, protože dříve se jich v přírodě válelo daleko více. Firmy v rámci úspory svých nákladů zpětného odběru využívají čím dál častěji a je to tak dobře. Občané ale pneumatiky ještě převážně odevzdávají ve sběrných dvorech nebo prostřednictvím obecních systémů sběru komunálních odpadů. A to je škoda, pokud obec není pro tuto komoditu zároveň místem zpětného odběru. Prozatím se jím může stát pouze v případě, že se dohodne přímo s povinnou osobou, protože kolektivní systém Eltma do své sběrné sítě umožňuje vstoupit pouze pneuservisům, autoservisům a prodejnám pneumatik. Pro obce je tak tato situace zatím dosti komplikovaná a prakticky nerealizovatelná. Donese-li občan pneumatiku na sběrný dvůr, pak s největší pravděpodobností vždy skončí ihned v odpadech a pro obec to představuje vyšší náklady.

     Věříme, že se situace v budoucnu zlepší a obce se budou moci stát snadněji místem zpětného odběru pneumatik, logika věci tomu nasvědčuje ve smyslu předcházení vzniku odpadů, které je poplatné jak pro osoby podnikající, tak pro občany měst a obcí, kteří dnes prakticky nemají možnost odevzdat na sběrném dvoře pneumatiku mimo režim odpadů.

     Na Slovensku je to vyřešené způsobem, který upravuje §72 zákona o odpadech č. 79/2015 Z.z.  Konečný uživatel je povinný pneumatiku, ve chvíli kdy se stala odpadovou pneumatikou, odevzdat distributorovi pneumatik, na sběrný dvůr nebo na jiné místo, když tak obec určí. Smlouvy o zpětném odběru pneumatik jsou ve Slovenské republice s obcemi a městy řešeny individuálně, systém to umožňuje. Více informací o tématu spolupráce najdete na https://www.eltma.sk/aktuality/spolupraca-so-zdruzenim-miest-a-obci-slovenska.

Petr Grusman a Michal Horník
společnost INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: