485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nabídka spolupráce při zabezpečení legislativní shody v oblastech ochrany životního prostředí, BOZP a ISO norem

V současné době, kdy v České republice nařízením vlády platí nouzový stav, který potrvá nejméně do 30. dubna 2020, je potřeba dát zaměstnancům práci a najít smysl fungování firem i v období této vynucené hibernace.

Asi bychom mohli či spíš měli využít období, kdy je omezena nebo dokonce zastavena výroba, kdy jsou provozovny poskytující služby uzavřené nebo je jejich činnost funkční jen v řádu desítek procent.

Majitelé a jednatelé firem, ekologové, energetici, ale také manažeři kvality, facelity manažeři a pracovníci zabývající se BOZP a PO mají pravděpodobně v současné době časový prostor na revizi, doplnění a kontrolu nastavených systémů, vytvoření dokumentů a případně zavedení nových pravidel.

Kterých? Určitě je vhodné zaměřit se na dokumentace stavební, kde v kolaudačním rozhodnutí jsou nadefinované podmínky provozování objektu nebo areálu, kde provozujeme své podnikatelské činnosti. Můžeme se také zabývat širokou a mnohdy značně komplikovanou oblastí životního prostředí ve všech jeho složkách. A pak také nezapomínejme na nastavení a udržování ISO norem např. kvality nebo environmentu. I v oblasti BOZP je mnoho příležitostí narovnat procesy, sladit praxi s požadavky legislativy. 

A právě zde pro vás může být dobrým rádcem, pomocníkem i partnerem INISOFT Consulting, který nabízí komplexní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblastech:

nakládání s odpady - zákon č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb., č. 93/2016 Sb. a 294/2005 Sb.                         

nakládání s obaly - zákon č. 477/2001 Sb.                                                                                                          

ochrany ovzduší - zákon č. 201/2012 Sb.                                                                                                         

ochrany vod - zákon č. 254/2001 Sb.                                                                                     

IRZ - zákon č. 25/2008 Sb.                                                                                                                      

nakládání s chemickými látkami a směsmi - zákon č. 350/2011 Sb.                                                                                       

zpracování

Dokážeme vám pomoci také se zavedením systému managementu kvality podle ISO 9001:2015(QMS) dle ČSN EN 9001:2016 a systému environmentálního managementu podle ISO 14001:2015 (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

A možná, že zrovna vy byste uvítali audit v oblasti ekologie, kdy k vám přijedeme, zkontrolujeme plnění povinností vyplývající z legislativy jednotlivých složek životního prostředí tak, jak by uskutečnily kontrolní orgány, upozorníme na oblasti sankciování, které vám může hrozit, a navrhneme nápravná opatření. Ale především vám pomůžeme s uvedením praxe do souladu s platnou legislativou.

Jestliže jste zjistili, že naše nabídka je přesně to, co právě teď potřebujete, neváhejte a obraťte se na nás https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/poradenstvi.

INISOFT Consulting s.r.o.

Sdílejte tento článek: