485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

     Často čtenáře v závěru našich odborných článků odkazujeme na námi pořádané kurzy a semináře. Vážíme si toho, že o ně máte zájem a že se jich účastníte. Pokud jste ještě nevyzkoušeli vzdělávat se s námi, přečtěte si, jak to všechno probíhá.

Vzdělávejte se s INISOFTem a budete vždy „IN“

     Každoročně připravujeme akreditovaný a certifikovaný systém vzdělávání a to v podání těch nejzkušenějších odborníků – profesionálních lektorů s velkou odborností a praxí ve všech oblastech životního prostředí i v oblasti software se zaměřením na evidenční, provozní a ohlašovací povinnosti v odpadech, obalech, zdrojích znečišťování ovzduší a nakládání s chemickými látkami a směsmi.

     Na základě zjištěných potřeb, představ a požadavků účastníků našich školení jsme postupně zavedli tři základní formy vzdělávání, které v praxi nejvíce vyhovují.

Kurzy pořádané prezenčně

     Pořádáme je pro maximální počet 30 ti účastníků. Školící prostory se snažíme pečlivě vybírat tak, aby bylo pro účastníky snadné dopravit se do nich jak hromadnou dopravou, tak vlastním vozem. Dále je pro nás důležité vytvořit Vám v nich příjemné prostředí. Takové, aby měl každý dostatek prostoru, aby občerstvení, které nabízíme, bylo pestré a přijatelné pro „masožravce“ i vegetariány. A abychom vytvořili přátelskou atmosféru pro aktivní komunikaci mezi lektorem a Vámi, účastníky seminářů, máme pro Vás připravené i drobné dárky a soutěže. Krom jiného každý z účastníků obdrží tištěnou prezentaci, psací potřeby s blokem a reklamní letáčky s informacemi o všech našich produktech z řady INISOFTware. Na závěr semináře od nás každý obdrží certifikát o absolutoriu a dotazník. Jeho vyplnění je dobrovolné, dotazník je anonymní a je pro nás nástrojem, který nám napomáhá ke zlepšování se. Tím můžeme pořádat semináře stále ve vyšší kvalitě. Na Vaše dotazy, připomínky či návrhy reagujeme i po skončení semináře e-mailem nebo telefonicky, pokud na sebe tyto kontaktní údaje do dotazníku uvedete.

     Během školení se lektoři snaží zodpovědět pokládané dotazy. Dokonce i v době přestávek a po skončení semináře těm, kteří se nechtějí zeptat veřejně. Po celou dobu je k dispozici i koordinátor školení, který se stará o klidný a příjemný průběh.

     Semináře pořádané prezenčně dělíme na

     „uživatelská školení“, která spočívají v zaškolení v práci s programy z řady INISOFTware EVI 8, SKLAD Odpadů 8, Obal 8Ovzduší. Pořádáme je pro začátečníky i pokročilé uživatele a také velmi intenzivní formou v počtu 10 účastníků na PC. Každý z Vás má k dispozici PC s nainstalovaným software a dva lektory, kdy jeden přednáší a druhý Vám aktivně pomáhá v případě potřeby a dotazy přímo na Vašem počítači a

     „odborné legislativní semináře“, což jsou školení zaměřená na jednotlivé oblasti složek životního prostředí jako je zákon o odpadech, o ochraně ovzduší, obalový zákon, zákon o vodách, IRZ, PZH, chemické látky, odpady ze zdravotnických zařízení.

iKURZY

     Druhý typ vzdělávání jsou online semináře/webináře pořádané pro maximální počet 10 ti účastníků. iKURZU se můžete zúčastnit odkudkoliv. Z kanceláře nebo z pohodlí domova. Připojení je zcela jednoduché, potřebujete pouze PC, připojení k internetu a sluchátka s mikrofonem, případně reproduktory. Pro online kurz využíváme softwarový nástroj TeamViewer, do kterého se přihlásíte pomocí našeho návodu před začátkem iKURZU a koordinátor školení s Vámi projde vše potřebné, jako je nastavení zvuku, obrazu a možnost online chatu. Pro komunikaci můžete využít dvě varianty, a to mikrofon a komunikovat přímo s lektorem, nebo pouze chat, který lektor pozorně sleduje a zodpoví Vaše dotazy, což je příjemné především pro účastníky, kteří se ostýchají hovořit nahlas.

Školení „na míru“

     Poslední námi nabízenou formou vzdělávání jsou individuální školení, která jsou koncipovaná přesně podle potřeb Vaší firmy. Jde o systém cíleného vzdělávání, který reflektuje Vaše požadavky a nabízí proškolení zaměřené na jednotlivé složky životního prostředí přesně podle Vašich přání.

     U všech typů námi pořádaných seminářů přistupujeme ke každému účastníkovi individuálně. Snažíme se, abychom nebyli prostými vykladači zákonů a vyhlášek, ale abychom dokázali aplikovat zákon v praxi Vašeho podniku, Vaší firmy, Vašeho zařízení. Proto děláme vše pro to, aby naše semináře byly maximálně interaktivními workshopy, na kterých se Vy nemusíte obávat klást dotazy a kde se Vám na ně také dostane odpovědí.   

     Neváhejte a pojďte se s námi vzdělávat i Vy. Aktuální přehled kurzů včetně on-line přihlášky získáte zde: https://www.inisoft.cz/skoleni.

Simona Novotná
společnost INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: