485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Rozdíly v datech o produkci odpadů jsou zarážející

V prosincovém čísle časopisu Odpadové fórum byly zveřejněny články Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015 a Produkce odpadů.

Opět jsme se nezklamali, rozdíly jsou opravdu velké. Nikoliv však v trendech - zde jsou výsledky téměř totožné – rozdíl je v absolutních číslech.

Nedávno jsme se na podobné téma zamysleli na Průmyslové ekologii v článku Data o odpadech – kde je pravda?  Čísla publikovaná CENIA a ČSÚ v článcích Odpadového fóra nás zaujala znovu.

Celková produkce 37 mil. tun proti 26,9 mil. tun500 kg vyprodukovaných komunálních odpadů v přepočtu na obyvatele proti 317 kg atp. Zásadní problém v rozdílech spočívá především v okruhu respondentů a o tom jsme přesvědčeni.

Zatímco CENIA vychází z dat od téměř 33,5 tis. podniků (IČO) a obcí, ČSÚ vychází z dat od 12 521 podniků (IČO), o čemž nás informuje přiložený graf. ČSÚ počet obcí neuvádí. Podle tohoto grafu vyplývá, že se na celkové produkci podnikových odpadů v roce 2015 podílí 12 521 podniků (součet podniků z jednotlivých výsečí grafu).

Pouhým porovnáním počtu podniků, ze kterých vychází ČSÚ a CENIA při stanovení celkové produkce odpadů a faktu, že tyto podniky musí dle platných zákonů oběma institucím poskytovat stejné informace, vyplývá, proč vznikají rozdíly v datech mezi CENIA a ČSÚ. Odpovíme si na to otázkami. Zajímalo by nás:

Je jasné, že řada velkých firem, ve kterých pracují tisíce až deseti tisíce lidí a které podnikají ve stavebnictví či těžebním průmyslu, budou patřit k největším producentům odpadů. Neměli bychom ale zapomínat, že celkovou produkci ovlivňují všechny podnikatelské subjekty a proto bychom měli při výpočtu vycházet z celkového počtu podniků, nikoliv jen z určité části či z oslovených respondentů.

Podle matematického vyjádření soustavy indikátorů v ČR, pomocí kterého se zjišťuje celková produkce odpadů z dat CENIA (ISOH), je produkce sčítána jednak od všech nadlimitních ohlašujících subjektů, ale i z podlimitních množství převzatých odpadů oprávněnými osobami, u kterých je partnerem podnik, jenž nepodal hlášení.

Ve výsledku tak publikovaná data CENIA obsahují produkci od všech podnikatelských subjektů a obcí. Tím se data CENIA podstatně liší oproti datům ČSÚ.

Závěrem zbývá jen dodat, že pokud ČSÚ poskytuje takovéto informace do Eurostatu a dalších evropských institucí, pak by měl jednoznačně odpovědět na výše uvedené otázky. Jestliže ČSÚ nepočítá se všemi podniky a prezentuje celkovou produkci nižší, než je reálná skutečnost, pak to má pro ČR negativní důsledky.

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.

 

Sdílejte tento článek: