485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Na co v březnu nezapomenout – ohlašovací povinnosti agendy odpadů, ovzduší a IRZ

Ohlašovací termín 31. 3. 2017

     Nezapomeňte, že do konce března je nutné podat tato hlášení:

Agenda ODPADY

  • Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech – Příloha č. 5 vyhlášky 352/2008 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_ODPRZ_VOZ)

  • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu – Příloha č. 4 vyhlášky 352/2005 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_ODPRZ_EL)

  • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů – Příloha č. 3 vyhlášky 170/2010 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_ODPRZ_BAT)

  • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik – Příloha č. 3 vyhlášky 248/2015 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_ODPRZ_PNEU)

Agenda OVZDUŠÍ

  • Ohlášení souhrnné provozní evidence – § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_OVZ_SPE)

  • Podání poplatkového přiznání – podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_OVZ_POPL)

  • Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony – § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_OVZ_PO)

  • Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) – § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_OVZ_RL)

Agenda IRZ

  • Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) – § 3 zákona č. 25/2008 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_IRZ)

 

Nevíte, zda se Vás některé z výše uvedených hlášení týká?

Kontaktujte nás nebo navštivte některý z našich legislativních seminářů

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni.

 

Pro podání hlášení do systému ISPOP je nutná:

Více informací naleznete v dokumentaci dostupné zde.

Zdroj informace: www.ispop.cz

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.

 

Sdílejte tento článek: