485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Časopis Odpadové Fórum 1/2015

Když kterýkoli odpadář v České republice usedne k počítači, aby zapsal, zaznamenal, nebo vyčetl cokoli o odpadech, tak bude s největší pravděpodobností pracovat s nějakým produktem společnosti INISOFT, která je ryze českou společností, nevyužívá daňových rájů a zaměstnává téměř 40 lidí.

Rozhovor s ing. Davidem Marečkem, jednatelem společnosti INISOFT s.r.o.

Jak jste se dostal do tohoto oboru?

V roce 1997 jsem jako čerstvě vystudovaný vysokoškolák nastoupil v pozici „holka pro všechno“ do střediska softwaru firmy INGEO, což byla odpadářská firma původem z Liberce. Tam jsem se zabýval obchodem, podporou, administrativou atd.

Středisko softwaru firmy INGEO  tenkrát mělo dva a půl zaměstnance včetně vedoucího, desítky uživatelů softwaru pro evidenci odpadů EVI a jednotky instalací softwaru pro skládky a svozy odpadů, vše v prostředí MS DOS. V roce 1999 bylo INGEO koupeno firmou Marius Pedersen a od nich jsme si v roce 2000 odkoupili středisko software, neboli ze zaměstnanců jsme se stali společníky a tak vznikl INISOFT.

Kdo je vaším klientem?

Poskytujeme software pro firemní sféru i pro státní správu. Naše programy se dostaly do státní správy postupně odspodu. Kolem roku 1995 stanovilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím své servisní organizace Český ekologický ústav datové rozhraní pro přenos dat o odpadech a vyzvalo softwarové firmy, aby okresním úřadům v rámci volné soutěže nabídly a spravovaly software pro evidenci odpadů. Během následujících čtyř let jsme pak implementovali na většinu okresních úřadů systém EVI. Tenkrát jsme jezdili, předváděli a prodávali náš software za 5 až 15 tisíc Kč a získávali tak okres po okresu. A po reformě státní správy v roce 2003, kdy se okresy rozdělily na obce s rozšířenou působností a krajské úřady, jsme s upravenými programy dosáhli 100% pokrytí státní správy. Vzápětí jsme k EVI přidali ještě software ESPI, který řeší správní řízení v oblasti odpadů.

Samozřejmě, že jsme nebyli a nejsme jediným tvůrcem programů pro odpady. Na trhu je více firem. A v tomhle konkurenčním prostředí se naučíte poslouchat přání uživatelů, předcházet si je, zajišťovat kvalitní podporu apod

INISOFT vlastní čtyři fyzické osoby, je 100% českou společností a veškerý zisk daníme v ČR. V současnosti zaměstnáváme necelých 40 lidí. Náš tým se skládá z produktových manažerů - analytiků, kteří mají na starosti jednotlivé programy, sledují legislativu a požadavky klientů a vytváří zadání vývojářům. Máme oddělení technické podpory, které má na starost hot-line a jezdí řešit problémy do terénu a pak máme samozřejmě obchodní a marketingové oddělení, které na to všechno musí vydělat peníze a nastavuje směr našich budoucích aktivit. Důležitou součástí firmy je i oddělení poradenství, které má na starosti školení a poradenství.

Hlavním pilířem našich příjmů jsou pro nás firmy. Ty rozdělujeme na původce, tedy na ty, kteří odpad produkují a pro něž je evidence odpadů spíš obtěžující záležitostí. Pro ně máme software EVI  většinou v základním provedení v cenách v řádu tisíců Kč. Dalším segmentem jsou oprávněné osoby, neboli odpadářské firmy, které se profesně zabývají odpady a jsou pro ně předmětem podnikání. Jsou to zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů a dále sběrny, kovošroty, svozové firmy, dopravci, kolektivní systémy, atd. Pro ně máme kromě rozšířené verze EVI s mnoha moduly (za cenu tisíců až několika desítek tisíc Kč) i speciální provozní programy jako např. SKLAD Odpadů nebo SVOZ a prostřednictvím kterých se řeší většina procesů ve firmě včetně finančních toků, manažerských výstupů, napojení na externí rozhraní a další podnikové systémy apod. v cenách desítek až stovek tis. Kč. Zabýváme se i tvorbou software na zakázku, kde se jedná většinou o individuální jedinečné zadání s větším rozsahem a cenou o řád vyšší.

Pro MŽP resp. CENIA jsme vyvinuli a spravujeme systém ISOH, ve kterém jsou centralizována a publikována data o odpadovém hospodářství celé ČR. V roce 2015 budeme ISOH dále vylepšovat a zkvalitňovat data, která jsou potřebná pro rozhodování o budoucnosti odpadového hospodářství v ČR a dobrý stav našeho životního prostředí.

Zabýváte se i jiným oborem, než jsou odpady? Působíte jen v ČR?

Ano, už to zdaleka nejsou pouze a jen odpady, ale zabýváme se i vývojem programů v oblasti ovzduší a obalů. Před několika lety jsme zahájili aktivity i na Slovensku a nabízíme tam programy přizpůsobené na míru slovenské legislativě.

Najdete nás i zcela mimo oblast životního prostředí. Pro Českou obchodní inspekci jsme vyvinuli software Mercurius, což je jejich hlavní centrální databázový systém pro kontroly (denní přístup několika stovek pracovníků inspekce). Na tento systém jsme se vší skromností přiměřeně hrdí, protože jsme v něm realizovali více inovativních řešení a stál nás hodně úsilí.

Naší vizí do budoucna je rozšíření činnosti i do dalších států EU a nechceme zůstat jen u softwaru pro životní prostředí.

V čem je INISOFT našemu OH přínosem?

Základem řízení čehokoli jsou přesná a včasná data. A my se snažíme nabízet pro zpracování dat optimální nástroje.

Naše evidence je i oproti jiným státům velmi dobrá. Před několika lety jsme se podíleli na úpravě systému kódů nakládání EU o něco dál a dnes máme tzv. bilanční systém. Je důležitý v evidenci odpadů stejně jako v účetnictví, kdy plusová množství musí odpovídat těm minusovým. A tím pádem se nic neschová a strojově lze provádět validace a upozorňovat na případné chyby v evidenci.

Snažíme se být prostředníkem mezi státní správou a firemní sférou. Informujeme firmy o tom, jak mají správně postupovat a komunikovat se státem. Opačným a neméně důležitým směrem je upozorňovat státní správu na administrativní potíže, se kterými se musí potýkat firmy. Dodáváme úřadům nepostradatelnou zpětnou vazbu z provozní praxe. Díky tomu docházíme k dobrým kompromisům, kdy se podaří zájmy státu prosadit tak, aby to bylo pro firmy zvládnutelné. Usilujeme o to, aby se legislativa dala realizovat v praxi. Vždy klademe velký důraz na to, aby se změny promítaly postupně a aby byl čas na jejich řešení. K tomu všemu nás nutí fakt, že na rozdíl od měnících se výkladů legislativy musí být v softwaru vše jednoznačné.

Za 15 let existence jsme měli jen několik neúspěšných implementací. Přitom se obecně tvrdí, že v případě vývoje softwaru je běžná i 50% neúspěšnost. Domnívám se, že je to tím, že se snažíme předem co nejpřesněji pochopit potřeby zákazníka, ale i v průběhu plnění zakázky počítáme se změnami zadání a nečekanými situacemi, ke kterým téměř vždy dochází.

Jsou pro vás legislativní změny velká potíž?

Legislativní změny jsou pro nás pozitivní, ale pouze v určité míře. Změny pro nás znamenají nutnosti aktualizací, ale na druhou stranu se dost často stávalo, že jsme neměli šanci stihnout upravit systém, když se měnila legislativa na poslední chvíli. Například před pár lety vyšla vyhláška 31.12. a nikdo nevěděl, co v ní bude. Platila od 1.1. následujícího roku a my jsme předali hotový software až někdy v únoru. Prostě nebylo možné to stihnout.

Existují nějaké překážky v práci, které považuješ za zbytečné, absurdní

Ano např. duplicitní ohlašovací povinnost pro naše klienty. ČSÚ nutí firmy, aby svoje záznamy dle zákona o odpadech ohlašovali duplicitně v jiných strukturách. Díky tomu je vyšší administrativa, chybovost a existují dvojí rozdílná zveřejňovaná data. Některé interpretace dat ČSÚ jsou vysloveně zavádějící, jako např. hypotetická produkce odpadů agregovaná dle sídel firem dle obchodního rejstříku, což nerespektuje skutečné umístění produkujících provozoven. Přitom by ČSÚ dle zákona o státní statistické službě měl využívat rezortní data, pokud taková existují a neměl by stát resp. podnikatelskou sféru zatěžovat zbytečným duplicitním výkaznictvím. Negativní dopady dotazníku ODP 5-01 a jeho interpretace ČSÚ jsou na samotný článek.

Za zbytečné považuji také nepřehledné množství elektronických tržišť pro veřejné zakázky, když by stačilo jedno. Netěší mě ani odtok zisků nadnárodních firem do zahraničí u řady předražených SW projektů, kde naprostou většinu práce dělají sekundárně nasmlouvané české firmy.

Kde bude INISOFT za 10-15 let?

15 let je na IT nekonečně dlouhá doba. Nyní ve spolupráci s předním dodavatelem ERP systémů vytváříme komplexní celofiremní IS specializovaný na nakládání s odpady včetně svozů pro střední a velké odpadářské firmy. Reagujeme na nové technologie ve smyslu mobility a multiplatformnosti zařízení a na prosazující se cloudová řešení.

Stejně dlouhá doba uplynula od založení firmy (tenkrát v pěti lidech). Od té doby jsme museli několikrát změnit systém jejího řízení, přizpůsobit se rostoucímu počtu produktů, nabízených služeb, počtu zaměstnanců … Byl bych ale rád, kdyby se náš další možný růst neprojevil negativně na téměř rodinném duchu, kterého se ve společnosti podařilo uchovat a kterého si všichni velmi ceníme.

Pavel Mohrmann a David Mareček

Sdílejte tento článek: