Distingované pány v oblecích, co krasopisem zapisují násadkou s inkoustem čísla do velkých knih, známe také jen z filmů pro pamětníky, ale jinak jsme těch změn v našem oboru zažili dost. Také si to pamatujete?

1985

Samostatný orgán, který zodpovídá pouze za ochranu životního prostředí a stará se o kontrolu nad vydanými zákony a nařízeními v ČSSR, neexistuje. Životní prostředí je součástí ministerstev zemědělství a výživy, hutnictví a těžkého strojírenství, paliv a energetiky a jiných a podle toho to také vypadá. Zákony související se životním prostředím narážejí na požadavky naplňovat ukazatele těžby, výrobní normy, cíle centrálního plánování nebo, nedej Přírodo, stranické závazky. Pro podniky je výhodnější platit případné, velmi výjimečné náhrady, protože udělené pokuty dosahují pouze zlomku případných investic do ochrany přírody, navíc se dají zahrnout do nákladů. V roce 1971 vzniká při vládě ČSR Rada pro životní prostředí, která namísto dohlížení na ochranu životního prostředí uděluje výjimky podnikům, které se do vyhlášených norem nevejdou. Rada neřeší dokonce ani otázku nebezpečného odpadu. Kontrolován není, jeho řízené a evidované ukládání neprobíhá.

Ručně se vyplňují tabulky, formuláře, součty se počítají na kalkulačce. Sleduje se ale spíše výroba, produkce, finance… Jeden podnik sice pořídil první počítač (Nezaměňovat s elektrickým psacím strojem, umí toho prý víc), slušovický TNS, ale zatím to neumí nikdo ani zapnout. Brigádník, co ze školy zná počítač IQ-151, je ze stavby brzy převelen do kanceláře k soudruhu řediteli, aby mu ten zázrak techniky pomohl zapojit. Dnes nejde pochopit, kolik radosti tenkrát udělal jeden blikající kurzor na černobílé obrazovce. Ale pozor, všechny ty revoluce už vyrážejí dveře.

2000

Divoké časy socialismu ještě chvíli pokračují, ale daří se je postupně krotit. Po revoluci vznikají potřebné instituce, jsou schvalovány nutné zákony. V roce 1991 vzniká Česká inspekce životního prostředí a padají první pokuty… Firmy berou legislativu na vědomí a postupně náklady na její dodržování zahrnují do svých finančních plánů. Všichni známe MS-DOS. V aplikaci PC Fand probíhá provozní evidence ve všech oborech. Windows 3.0/3.1 (Instalačku tvořilo patnáct disket, pamatujete?) rychle nahrazují Windows 95. Na trh přicházejí Evi 5 (MS-DOS) a Evi 6 (Windows) od firmy INGEO s.r.o. (později INISOFT s.r.o.). Program se šíří i na okresní úřady a kraje. Hlášení lze tedy zasílat, exportovat, importovat přes textové soubory. Internet není ještě dostatečně rozšířený, tak se diskety (později CD) posílají (Českou) poštou. V zákoně ale nadále až do roku 2012 zůstává možnost podávat roční hlášení v papírové podobě, takže nádražní pošta má 15. února otevřeno až do půlnoci, všechny ty tiskové sestavy úhledně zabalit, navrch čitelné razítko pošty a ty úředníčku příjemné počtení…

2015

Úředníci pohybující se v oblasti odpadového hospodářství jsou si vědomi své odpovědnosti. Kontrolní mechanismy fungují, vytváří se statistika, hledají se chyby i hříšníci. Evidence odpadů, obalů se oborově specializuje (mobilní sběr, svozové firmy, stavební odpady, biologicky rozložitelné odpady…). Přichází centrální řešení, veškerá data o odpadech se ohlašují přes ISPOP a setkávají se v jediné databázi ISOH. Vznik, pohyb, nakládání s odpady, obaly, zpětné odběry atp. jsou evidovány a ohlašovány elektronicky. Podrobná provozní evidence úspěšně odolává všem lobbistickým útokům a chrání přírodu dál. Roční hlášení obsahují za celou republiku statisíce záznamů. Kdo, komu, co, kdy a kolik toho předal a hlavně to, jestli ten, u koho to nakonec skončilo, dodržuje přísné normy.

2030

Ochrana přírody, krajiny je v současné generaci zažitá. Mladí lidé nad tím nepřemýšlí, je to samozřejmé jako udržovat si pořádek u sebe doma. Říká se teď tomu všemu životní prostor (#livespace) a bere se to dost vážně. Odpady ani nerecyklovatelné obaly de jure i de facto neexistují, vše jsou to suroviny. Existují obce, v jejichž katastru byla skládka, které na tom vydělávají podruhé. Skládky se těží, získává se z nich energie a např. tam, kde je hodně elektro šrotu, jsou dnes doslova palladiové doly. Životní cyklus surovin, jejich pohyb, doprava, nakládání, přeměna jsou evidovány automaticky. Vše je se vším propojeno, všechny nádoby, obaly mají jedinečné identifikátory, všude jsou senzory, vše je automaticky detekováno, měřeno, váženo, evidováno. Nikdo nic nikam nezadává ručně. Vše je plně automatizováno. Ale do té doby Vám to budeme s pomocí našeho software maximálně zpříjemňovat.

Mgr. Stanislav Hejna,
INISOFT s.r.o.