485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

3.1.2024
Od začátku roku 2024 došlo ke změně sazby DPH u služeb týkajících se sběru a přepravy komunálního odpadu, přípravy k likvidaci a likvidace komunálního odpadu a dále u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití a druhotných surovin.


Návod jak postupovat a provést správné nastavení v programu SKLAD Odpadů 8 právě v souvislosti se změnou sazby DPH naleznete na této stránce v centru informací.