485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

14.4.2024
Vydali jsme novou verzi programu EVI Obec 8.7.8.3 s databází DBINI verze 2.4.5

Dobrý den,

vydali jsme aktualizaci programu EVI 8.7.8.3 v souvislosti s avizovanými úpravami v ISOH2. Prosíme o zajištění provedení aktualizace. 

Aktualizaci programu EVI 8 Obec stáhnete pomocí tohoto odkazu:

Důležité změny:

EVI 8 Obec 8.7.8.3

  • Zvýrazněno podbarvení sloupečku Datum v EVI ve funkci Import z ISPOP. Červeně je podbarvena položka, která není nahrána, přestože se jedná o nejnovější hlášení pro daný předmět (provozovnu).
  • Drobné úpravy při importu dat z ISPOP
  • Dočasně zablokována funkce Kontrola ISOH2 – bude upravena dle posledních změn v ISOH2 v následující verzi EVI 8.