485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

22.1.2021
Vydali jsme novou verzi programu EVI 8.7.5.3 s databází DBINI verze 2.2.2

Aktualizaci programu EVI 8 verze 8.7.5.3 můžete stáhnout přímo ze stránky o produktu.

Tato aktualizace obsahuje:

  • Přidáno: ISPOP – upraveny náležitosti plné moci pro ohlašování do ISPOP (změna zákona), kterou naleznete v evidenci subjektů v menu Možnosti / Tisk. Dle informací na stránkách ISPOP byla zavedena kontrola nově zadaných plných mocí na správné náležitosti. Zároveň je zde uvedena nutnost v průběhu roku 2021 opravit všechny stávající zaevidované plné moci dle nového zákona o odpadech.
  • Změněno: Hlášení ISPOP – upravena tvorba hlášení pro IRZ
  • Změněno: Odpady – přidáno varování při tisku ročního hlášení z evidence odpadů pokud je nevyrovnaná množstevní bilance
  • Změněno: Autovraky – upraven odkaz na webové stránky s příručkou pro vedení evidence autovraků

... (kompletní seznam změn s detailnějším popisem zde)