485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

30.11.2021
Vydali jsme aktualizaci programu ESPI 9 verze 9.5.3.6 s databází DBsiso verze 9.7.1.

Vydali jsme aktualizaci programu ESPI 9 verze 9.5.3.6 s databází DBsiso verze 9.7.1. Prosíme Vás, abyste si provedli upgrade. 

Postup aktualizace:

  1. Aktualizační balíček siso.zip (přímý odkaz: https://www.inisoft.cz/direct/programy/siso.zip) stáhněte na počítač a rozbalte jej.
  2. Spusťte soubor dbsisoupg971.exe na serveru, kde je umístěna databáze .
  3. Spusťte soubor setupsiso9536.exe a to na serveru nebo PC, na kterém je program ESPI9 nainstalován.

Doporučujeme, aby aktualizaci provedl Váš informatik. 

Hlavní změny v programu ESPI 9.5.3.6:

Zařízení
  • zpřístupnění agendy Zařízení dle zákona č. 541/2020 Sb. K agendě existuje podrobný popis nových a změněných funkcí v manuálu Evidence zařízení (Uživatelská příručka v Centru informací). Zároveň jsme pro vás připravili i samostatné návody, které pomohou při převodu zařízení na nový zákon Jak na zařízení dle zákona č. 541/2020 Sb. (v Centru informací nebo v nabídce Návody pod tlačítkem na úvodní obrazovce programu).
  • rozšířeny a upraveny Kontroly MŽP, které jsou prováděny při zasílání zařízení nebo dokumentů navázaných na zařízení. U každé kontroly, která vykazuje chybu je popis uveden při použití prokliku pomocí písmenka i.
Spisy
  • možnost odesílání spisů dle zákona č. 541/2020 Sb.
  • ve formuláři pro editaci spisu přidána nová pole Odložená platnost povolení (může být pozdější než Datum nabytí PM a stanovuje platnost provozu zařízení) a Příští revize souhlasu (lze nastavit na datum PM + 6 let u stacionárů)
Obchodník
  • přidána možnost zadávat osmimístné kódy odpadů
 
Budete-li mít jakékoliv dotazy k aktualizaci nebo návrhy na vylepšení či doplnění našich programů, kontaktujte se s námi na telefonním čísle 485 102 698 s následnou volbou 33 nebo na mobilním telefonním čísle 777 665 154, případně na e-mailové adrese cejchan@inisoft.cz.