485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

18.2.2021
Vydali jsme novou verzi programu ESPI 9.5.2.6 s databází DBSISO verze 9.6.5.

Postup aktualizace:

  • Aktualizační balíček siso.zip  stáhněte na počítač a rozbalte jej.
  • Spusťte soubor dbsisoupg965.exe na serveru, kde je umístěna databáze DBsiso.
  • Spusťte soubor setupsiso9526.exe a to na serveru nebo PC, na kterém je program ESPI9 nainstalován.
  • Doporučujeme, aby aktualizaci provedl Váš informatik.

Hlavní změny v programu:

  • přidána nová ustanovení dle zákona 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb. pro použití v evidenci spisů. Pro správné použití je potřeba doplnit si vlastní ustanovení dle nahraného vzoru a v členění, jaké Vám vyhovuje. Ke každému novému vlastnímu ustanovení je potřeba vytvořit i odpovídající šablonu v MS Word pro tvorbu dokumentů / rozhodnutí (pokud šablony využíváte)
  • přidána evidence Zprostředkovatelů
 
Podrobný seznam změn včetně návodů na použití nových ustanovení a evidence Zprostředkovatelů naleznete v Centru informací, které je dostupné z úvodní obrazovky obou programů. 
Zatím není přidána evidence Obchodníků a Skladů. Obdobně není implementována komunikace s ISPOP a ISOH, protože tyto systémy zatím nové evidence neumožňují zpracovávat.
 
Budete-li mít jakékoliv dotazy k aktualizaci nebo návrhy na vylepšení či doplnění našich programů, kontaktujte se s námi na telefonním čísle 485 102 698 s následnou volbou 33 nebo na mobilním telefonním čísle 777 665 154, případně na e-mailové adrese cejchan@inisoft.cz.