485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

9.2.2023
Zpracování dat o odpadech za rok 2022 a ISOH2

Dobrý den,

     chtěl bych Vás informovat o aktuálním stavu vývoje a přípravy aktualizace programu EVI 8 Obec pro zpracování dat o odpadech za rok 2022 v souvislosti s nově zaváděným systémem ISOH2 a s dopisem od MŽP, který jste tento týden pravděpodobně obdrželi.

     Věřím, že jsme většinu z Vás seznámili s tím, jakým způsobem bude probíhat v letošním roce import dat z ISPOP a komunikace s novým systémem ISOH2 v programu EVI 8 Obec. Postup jsme Vám popisovali při školeních na krajských úřadech koncem minulého a začátkem letošního roku. Aktuálně připravujeme vydat v týdnu od 13. 2. 2022 verzi EVI 8.7.7.3, která bude umožňovat importovat hlášení z ISPOP za rok 2022. V nové verzi bude mj. i dostupná funkce hromadného importu hlášení z ISPOP. Tím automatizovaně nahrajete všechna korektní hlášení nevykazující chyby či upozornění z kontrol INISOFT (dříve Kontroly MŽP). Při zpracování každého hlášení bude probíhat i zjišťování stavu kontrol v novém systému ISOH2. Umožníme Vám tím snadno porovnat způsob a výsledky kontrol ISOH2 s kontrolami, které jste v minulosti nad daty prováděli, aby bylo zajištěno, že kvalita Vámi zpracovaných, kontrolovaných a ověřených dat o odpadech byla stále na vysoké úrovni.

     Ujišťuji Vás, že si naší spolupráce vážíme a že i nadále platí všechna ujednání dle servisní smlouvy, kterou spolu máme uzavřenou. V tomto smyslu reaguji i na některé informace uvedené v dopisu MŽP:

  • Program EVI 8 Obecbude ve verzi 8.7.7.3 propojen s ISOH2. Toto propojení ve smyslu zpracování hlášení o odpadech za rok 2022 je pro nás aktuálně prioritou a nebude pro Vás představovat žádné finanční náklady. Cena servisní podpory resp. smlouvy (servisní návštěva, školení, hot-line, Helpdesk, …), nebyla od roku 2008 zvýšena. Licence k software EVI 8 Obec Vám byla poskytnuta v letech 2002 až 2003 zdarma.
  • Práce s programem EVI 8 Obec se Vám prakticky nezmění a budete moci postupovat obdobně jako v minulých letech se zachováním všech kontrol a výhod, na které jste byli zvyklí.
  • Výsledky kontrol ISOH2 bude program EVI 8 Obec umožňovat snadno zobrazit i okomentovat ke každému hlášení bez nutnosti vstupovat přímo do ISOH2. U kontrol INISOFT naleznete samozřejmě i návod jak postupovat pro úspěšné vyřešení kontrolního zjištění.
  • Program EVI 8 Obec nebude oproti ISOH2 v pilotním provozu. Vše pečlivě otestujeme tak, abyste mohli efektivně pracovat.

     V průběhu příštích dnů a týdnů Vás budeme kontaktovat a domlouvat s Vámi termín servisní návštěvy k programům EVI 8 ObecESPI 8 tak, abychom vše mohli naplánovat do 30. dubna. O nové verzi programu EVI 8 Obec a způsobu aktualizace Vás budeme informovat v novinkách přímo v programu a e-mailem.

     S veškerou úctou

Petr Grusman
jednatel společnosti INISOFT s.r.o.