485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

15.1.2021
Jak v roce 2021 vést průběžnou evidenci autovraků a elektroodpadů

K novým zákonům o odpadech 541/2020 Sb. a výrobcích s ukončenou životností 542/2020 Sb. zatím nejsou vydány prováděcí předpisy (vyhlášky) o podrobnostech nakládání s odpady, autovraky a elektroodpady. Proto jsme se zeptali Ministerstva životního prostředí, jak aktuálně vést průběžnou evidenci odpadů, autovraků a elektroodpadů, protože aktuálně každý den odpovídáme na tento dotaz velkému počtu volajících. MŽP koncem minulého roku vydalo Metodický pokyn, ve kterém je vysvětlen způsob vedení průběžné evidence odpadů (bod 1.3). Dnes jsme obdrželi z MŽP písemnou odpověď, že i autovraky a elektroodpady se v průběžné evidenci zapisují podle pravidel stanovených v původních vyhláškách 352/2005 Sb.  o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady resp. 352/2008 Sb.  o podrobnostech nakládání s autovraky. Ve všech případech se tak průběžná evidence odpadů vede stejně, jako tomu bylo v roce 2020.