485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

29.1.2021
Avízo sbírky zákonů

Ve sbírce zákonů v částce 15 vyjde nová Vyhláška č. 30/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o obalech. Tato vyhláška nahradí stávající vyhlášku č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění pozdějších předpisů.