485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

7.1.2021
Nová vyhláška Katalog odpadů vyjde v nejbližších dnech ve sbírce zákonů.

Nový Katalog odpadů byl schválen legislativní radou vlády a ve sbírce bude zveřejněn v částce č. 5 jako vyhláška č. 8/2021 Sb. Plné znění nového předpisu naleznete do týdne na internetové adrese www.zakonyprolidi.cz nebo www.mvcr.cz.