485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Stanovisko MŽP k možnostem sběru odpadních pneumatik v obecních sběrných dvorech

22.4.2021
Toto stanovisko objasňuje možnosti obcí, resp. obecních sběrných dvorů při sběru odpadních pneumatik.

S ohledem na rozmanitost pneumatik uváděných v České republice na trh vydává odbor odpadů Ministerstva životního prostředí toto metodické sdělení, které slouží k určení, na které pneumatiky se zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vztahuje a na které nikoliv.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů, Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod

Zdroj: https://www.mzp.cz/

Originál sdělení: oodp-stanovisko-pneumatiky-sberne-dvory-20210414.pdf