485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Posun v prováděcích vyhláškách k zákonům o odpadech a výrobků s ukončenou životností

8.6.2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady míří do LRV, návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností do meziresortního připomínkového řízení

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo včera tj. 7.6.2021 do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností. Návrh vyhlášky je dostupný ve veřejné části systému VeKLEP (ODOK) – https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC3RE3FV8. Meziresortní připomínkové řízení běží do 28. 6. 2021.

Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností: