485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Plné znění nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností č. 345/2021 Sb.

28.9.2021
Nová vyhláška 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností vyšla ve sbírce zákonů.

Dne 24.9.2021 vyšla ve sbírce zákonů nová vyhláška č. 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností. Plné znění v pdf verzi můžete stáhnout zde: Vyhláška 345/2021.pdf  (zdroj www.mvcr.cz). V html podobě je vyhláška dostupná na internetových stránkách www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-345. Nová vyhláška nabývá účinnosti 1.10.2021.