485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Plné znění nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.

23.7.2021
Nová vyhláška 273/2021 Sb. dnes vyšla ve sbírce zákonů.

Dne 23.7.2021 vyšla ve sbírce zákonů nová vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Plné znění v pdf verzi můžete stáhnout zde: Vyhláška 273/2021.pdf  (zdroj www.mvcr.cz). V html podobě je vyhláška bez příloh dostupná na internetových stránkách www.sbirka.cz. Nová vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení tzn. 7.8.2021. Na některá ustanovení se však vztahují přechodná období, po která platí pravidla stanovená původními vyhláškami 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. Jedná se např. o průběžnou evidenci odpadů, způsob ohlašování atp. viz § 79.