485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nový Metodický pokyn MŽP ve věci technologických odpadů ukládaných na skládku

16.8.2023
Dne 11. srpna 2023 zveřejnilo MŽP nový Metodický pokyn ve věci technologických odpadů ukládaných na skládku, který nabývá platnosti a účinnosti dnem 14. srpna 2023

Dne 11. srpna 2023 zveřejnil Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí nový Metodický pokyn ve věci technologických odpadů ukládaných na skládku, který nabývá platnosti a účinnosti dnem 14. srpna 2023.

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický pokyn k zajištění jednotného přístupu k ukládání technologických odpadů na skládku a plnění souvisejících povinností.

Technologické odpady jsou vymezeny v § 106 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Technologickým odpadem ve smyslu tohoto ustanovení je pouze odpad z průmyslové výroby, stavebnictví nebo energetiky, jehož vzniku nelze předejít, který není možné ani po úpravě využít a který stanoví vyhláškou ministerstvo.

Metodické sdělení ke stažení zde:

Metodický pokyn Odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí ve věci technologických odpadů ukládaných na skládku

Zdroj: MŽP