485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nový metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů

6.12.2023
MŽP dne 4. 12. 2023 vydalo nový metodický dokument za účelem poskytnutí podpory při identifikaci procesů, které lze považovat za chemickou recyklaci

NOVÝ METODICKÝ DOKUMENT Sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí K POVOLOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K CHEMICKÉ RECYKLACI ODPADŮ

Účelem metodiky je poskytnout podporu provozovatelům a povolujícím úřadům při identifikaci procesů, které lze považovat za chemickou recyklaci, a následně je navést na příslušné povolovací procesy a upozornit na jejich případná úskalí.

Chemická recyklace je specifický postup zpracování odpadů, který využívá chemické reakce a procesy k rozkladu, transformaci nebo regeneraci znečištěných nebo nepoužitelných materiálů zpět na užitečné suroviny nebo produkty. V předloženém dokumentu jsou souhrnně řešeny aspekty souvisejících právních předpisů - EIA, IPPC, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech a provázání na nařízení REACH.

Metodický dokument obsahuje podrobné rozpracování požadavků na zařazení technologie a souvisejících činností a komplexní informace k obsahu žádosti o povolení / změnu povolení provozu.

  • Kompletní znění metodického dokumentu naleznete zde

 

 

Vzdělávejte se s námi:

Vyberte si z naší nabídky seminářů zaměřených na legislativu všech složek životního prostředí nebo se vzdělávejte v práci s našimi programy 

ZOBRAZIT ŠKOLENÍ

 

 

Zdroj: MŽP

Sdílejte tento článek: