485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nový Katalog odpadů – vyhláška č. 8/2021 Sb.

13.1.2021
Nová vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb. byl zveřejněn dne 12.1.2021 ve Sbírce zákonů v částce č. 5. Plné znění nového předpisu si můžete stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.

Katalog odpadů (PDF)