485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nové metodické sdělení odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP k povinnostem výrobců jednorázových plastových výrobků a obcí podle zákona č. 243/2022 Sb.

24.11.2023
MŽP dne 15. 11. 2023 vydalo nové metodické sdělení s účinností od 15. 11. 2023

METODICKÝ SDĚLENÍ odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí k povinnostem výrobců jednorázových plastových výrobků a obcí podle zákona č. 243/2022 Sb.

 

Informace pro obce o povinnostech výrobců jednorázových plastových výrobků (tabákových výrobků, vlhčených ubrousků a plastových balónků) v souladu s platnými právními předpisy.

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vydává toto metodické sdělení pro upřesnění postupu při uzavírání smluv o úhradě nákladů obcí s výrobci na nakládání s volně pohozeným odpadem z jednorázových plastových výrobků (littering).

Povinnosti výrobců jednorázových plastových výrobků uvedených v příloze D zákona č. 243/2022 Sb. (tabákových výrobků, vlhčených ubrousků a balónků)

Na výrobce jednorázových plastových výrobků (tabákových výrobků, vlhčených ubrousků a balónků) se podle zákona č. 243/2022 Sb. vztahují k litteringu následující vybrané povinnosti:

Výrobce je povinen provádět osvětovou činnost zaměřenou na informování konečného uživatele a změnu spotřebitelského chování za účelem snížení množství odpadu z vybraných plastových výrobků jím uváděných na trh, kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání (osvěta proti litteringu).

Výrobce je povinen hradit obcím na základě smlouvy náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto výrobků, jehož se koneční uživatelé zbavují mimo místa určení, a to na soustřeďování odpadu z těchto výrobků, na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu (úhrada nákladů na littering). Výrobce je dále povinen uzavřít smlouvu o úhradě nákladů obcí minimálně s 30 % z celkového počtu obcí v České republice, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do 1. 10. 2023.

 

  • Kompletní znění metodického sdělení naleznete zde

 

 

 

Vzdělávejte se s námi:

Vyberte si z naší nabídky seminářů zaměřených na legislativu všech složek životního prostředí nebo se vzdělávejte v práci s našimi programy 

ZOBRAZIT ŠKOLENÍ

 

 

 

Zdroj: MŽP

Sdílejte tento článek: