485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nové Metodické sdělení MŽP k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji

13.4.2023
Dne 23. 3. 2023 MŽP zveřejnilo nové Metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji (použité dřevěné železniční pražce, mostnice nebo sloupy). Toto metodické znění nahradilo dosavadní metodické sdělení na toto téma z července 2022.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 23. března 2023 nové Metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji (použité dřevěné železniční pražce, mostnice nebo sloupy). Toto metodické znění nahradilo dosavadní metodické sdělení na toto téma z července 2022. 

Nové Metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji (použité dřevěné železniční pražce, mostnice nebo sloupy) vydané odborem odpadů Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) rozlišuje mezi nakládáním s opětovně použitými dřevěnými výrobky podle data, kdy byly ošetřeny kreosotovými oleji. Konkrétně zda byly ošetřeny před 31. prosincem 2002 a nebo po 31. prosinci 2002.

 

  • Ošetřeno před 31. 12. 2002 - chemicky ošetřené dřevo (např. použité dřevěné pražce a mostnice), u kterého neskončila jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem ve smyslu zákona o odpadech, ale použitým výrobkem ve smyslu evropského nařízení o chemických látkách REACH. Toto opětovné použití se však týká zejména průmyslového používání pro odborné účely (jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů, přípustné je také opětovné použití dřevěných železničních pražců za určitých podmínek jako stavebního prvku).

Dřevo ošetřené kreosotovým olejem se nesmí používat např. uvnitř budov, na hřištích, v parcích atd.

Takto ošetřené dřevo kreosotovým olejem nemohou používat fyzické osoby.

 

  • Ošetřeno po 31. 12. 2002 - po skončení použití není možné dřevěné železniční pražce, které byly ošetřené kreosotovými oleji po 31. prosinci 2002, nabídnout k opětovnému použití, ale musí s nimi být nakládáno jako s nebezpečnými odpady v souladu s platnou legislativou.

 

Metodika se dále podrobně zabývá nakládáním s odpady z chemicky ošetřených dřevěných výrobků. Mimo jiné uvádí, že po skončení využití dřeva ošetřeného kreosotovým olejem se jedná o nebezpečný odpad zařazený podle Katalogu odpadů pod katalogové číslo 17 02 04* – Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. Tento odpad nesmí být spalován na volném prostranství ani v kamnech nebo kotlích určených pro spalování dřeva. Nepřípustná je výroba paliv z tohoto nebezpečného odpadu. 

 

Metodické sdělení ke stažení zde:

Metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji

Zdroj: ČAOH