485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

MŽP vydalo další metodický pokyn k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

25.1.2021
Metodický návod pro oddělené uvádění nákladů

V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností vznikly výrobcům elektrozařízení a pneumatik, distributorům a posledním prodejcům nové povinnosti mezi které patří i oddělené uvádění nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností na daňovém dokladu v souladu § 73, resp. § 99 zákona č. 542/2020 Sb.

Tento metodický pokyn slouží k vyjasnění postupu výrobců, distributorů a posledních prodejců elektrozařízení, resp. pneumatik, na které dopadá povinnost po účinnosti nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích“) uvádět na daňovém dokladu při prodeji odděleně od ceny elektrozařízení, resp. pneumatik náklady na zpětný odběr, zpracování, využití (a odstranění) výrobků s ukončenou životností (dále též „viditelný recyklační příspěvek), které připadají na jeden kus nebo kilogram nového výrobku, a to s účinností od 1. ledna 2021.

Metodický pokyn – návod (pdf)

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/oddelene_uvadeni_nakladu