485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k zajištění plnění povinností žadatelů (zařízení, obchodníci, zprostředkovatelé)

26.1.2021
Jak aktuálně ohlašovat zahájení, ukončení, přerušení provozu zařízení a žádat o povolení provozu

Pro žadatele o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady, o souhlas s provozem malého zařízení, o povolení obchodování s odpady a plnění ohlašovacích povinností provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů vydal dnes odbor odpadů Ministerstva životního prostředí tento metodický pokyn k novému zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2021.

Metodický pokyn (pdf)

Příloha pokynu (doc)

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/zakon_odpady_metodicky_pokyn