485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k plnění některých povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel

11.2.2021
Vyjasnění některých otázek týkajících se plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel.

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou  životností (dále jen „ZVUŽ“) dnem 1. ledna 2021 vydává odbor odpadů MŽP toto metodické sdělení, které má za cíl vyjasnit některé otázky týkající se plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel.

Metodický pokyn (pdf)

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/vyrobky_ukoncena_zivotnost_metodika