485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický návod pro recyklaci plastů od Ministerstva průmyslu a obchodu

9.11.2022
Dne 4.11.2022 publikovalo MPO na svých stránkách tento nový metodický návod pro předkládání žádostí o vyjádření podle §10 odst. 5 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v případě recyklace plastů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo metodický návod pro recyklaci plastů z hlediska požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Metodický návod informuje také o podkladech, které je potřebné předložit k vydání vyjádření MPO o ukončení režimu odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s účinností nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v případě ukončení odpadového režimu vydává vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh. Na úrovni EU nebyl dosud vydán žádný legislativní předpis pro problematiku ukončení režimu odpadu pro plasty, z tohoto důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo obecnou informaci k povinnostem provozovatelů zařízení k recyklaci plastů a ukončení režimu odpadu.  Metodický návod mj. definuje doklady, které je nutné doložit MPO pro potřeby řízení k vyjádření MPO v případě recyklace plastů.

Zároveň MPO zdůrazňuje, že recyklaci je třeba posuzovat případ od případu a je výhradní zodpovědností každého jednotlivého výrobce/dovozce, aby jím uváděné zpětně získané látky, směsi nebo předměty na trh byly v souladu se zákonem o odpadech, nařízením REACH a dalšími evropskými či národními legislativními opatřeními nebo technickými předpisy podle zamýšleného konečného způsobu využití finálního výrobků z recyklátu.

Metodický návod pro recyklaci plastů byl vydán po konzultaci a se souhlasem České inspekce životního prostředí, Státního zdravotního ústavu v Praze a Ministerstva životního prostředí (gestora za uvedenou problematiku). MPO upozorňuje, že v textu dokumentu je uveden názor, který nelze považovat za závazný výklad uvedených právních předpisů.

Metodický návod ke stažení zde: 

Metodický návod pro předkládání žádostí o vyjádření MPO podle §10 odst. 5 zákona o odpadech - recyklace plastů [pdf, 960 kB]

Zdroj: https://www.mpo.cz/