485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodické pokyny, sdělení, informace odboru odpadů k nakládání s pneumatikami

22.4.2021
Stanovisko odboru odpadů MŽP k definici výrobce pneumatik a k určení druhů pneumatik, na které se vztahují povinnosti dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

S ohledem na rozmanitost pneumatik uváděných v České republice na trh vydává odbor odpadů Ministerstva životního prostředí toto metodické sdělení, které slouží k určení, na které pneumatiky se zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vztahuje a na které nikoliv.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů, Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/pneu_metodiky

Originál sdělení: oodp-stanovisko-pneumatiky-20210406.pdf