485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Elektronická odpadová evidence Česka byla vyhodnocena jako nejlepší v Evropě

3.5.2023
Doporučujeme: Informace o sběru a zpracování dat o odpadech v systémech ISPOP, ISOH (EVI) – Zpráva ETC/CE pro EEA

Dle reportu č.3/2022 Evropského tematického centra pro oběhové hospodářství (ETC/CE) zpracovaného pro Evropskou agenturu životního prostředí (EEA) hodnotící jednotlivé národní elektronické systémy pro správu a hodnocení dat o odpadech byl jako nejlepší vyhodnocen systém České republiky.

Základ tohoto elektronického systému tvoří Informační systém pro plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), do kterého jsou povinná data ohlašována, a Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), který slouží k následnému ověření, zpracování a vyhodnocení ohlášených dat.

Za úspěchem národního systému dat o odpadech nestojí jenom Česká informační agentura životního prostředí jako provozovatel systému, ověřovatel a zpracovatel dat a jejich hodnocení, ale i ti, kteří se na jeho vývoji a provozu spolupodílejí, tj. Ministerstvo životního prostředí jako vlastník systému a tvůrce související legislativy, krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností, kteří se podílejí jak na validaci dat, tak na povolení provozu, ale především všechny subjekty, které podle zákona o odpadech data ohlašují. Nakládání s odpady a další související informace do systémů ISPOP a ISOH každoročně nahlašuje 31 tisíc unikátních subjektů s celkem 93 tisíci hlášeními, které následně ověřuje 206 úřadů obcí s rozšířenou působností, 14 krajských úřadů a pracovníci České informační agentury životního prostředí, která je centrem dat o odpadech. Od roku 2023 jsou také nezpracovaná ohlášená data kompletně přebírána Českým statistickým úřadem, čímž byla zrušena nutnost dvojího hlášení o odpadech.

V současné době systémy, které plně elektronizovaly správu dat v oblasti odpadového hospodářství, procházejí generační obměnou. Systém ISPOP běží v modernizovaném prostředí od roku 2022, vývoj nového ISOHu jako celku bude dokončen na konci roku 2023, přičemž dílčí části jsou již nyní v rozšířeném pilotním provozu a ohlášená data za rok 2022 budou prvně zpracovávána v novém systému. ISOH2 přinese zrychlení a zjednodušení procesů souvisejících s ověřováním ohlášených dat, ale rozšíří možnosti propojení, publikace a vizualizace dat. Více informací naleznete na https://info.isoh2.cz/ Elektronický rozcestník k veřejným datům o odpadech naleznete na https://isoh.mzp.cz a https://visoh2.mzp.cz/.

Celou hodnotící zprávu EEA najdete na internetových stránkách eionet.europa.eu (přímý odkaz zde).

Zdroj: Tisková zpráva CENIA z 28.4.2023