485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Odstávka ISOH2 a postup při zpracování dat z hlášení v EVI 8 Obec 8.7.7.3

1.3.2023
Aktuální informace a zodpovězení některých Vašich dotazů k aktuální verzi EVI 8 Obec 8.7.7.3

Dobrý den,

na základě opakujících se dotazů na našem hot-line Vám zasíláme několik aktuálních informací. Ve dnech 3.3.2023 až 5.3.2023 proběhne technologická odstávka systému ISOH2 za účelem migrace dat o dopravcích a zprostředkovatelích do prostředí ISOH2 (viz https://info.isoh2.cz/https://www.mzp.cz/cz/news_20230228_Odstavka-ISOH2). Nebude možné se přihlásit do webového rozhraní https://isoh2.mzp.cz/.

V tuto dobu bude EVI 8 Obec oznamovat chybu v důsledku odstávky ISOH2 při použití funkcí ke stažení informací o výsledku kontrol z ISOH2 či při komentování kontrol do ISOH2.

Import z ISPOP a výsledky kontrol ISOH2

Vysvětlení některých nových indikátorů a funkcí při importu hlášení z ISPOP.

 

Co znamená červená kostička ve sloupci ISOH2 ve správě hlášení

(Import z ISPOP) a jak s ní naložit?

 • Jedná se o stav, kdy buď kontrola hlášení v ISOH2 našla chybu (nikoliv doporučení), kterou jste doposud neokomentovali. Nebo se ve většině případů na dotaz o získání výsledku kontrol z ISOH2 vrátila chyba a EVI 8 Obec nemůže uživateli sdělit, jak kontroly dopady.
 • Aktuálně jsou takto bez výsledků kontrol označena takřka všechna hlášení od ohlašovatelů, která byla odeslána do ISPOP do 31.1.2023. MŽP jsme o této chybě informovali.

 • Chyba se dále zobrazuje u hlášení, která jsou poslána do ISPOP „čerstvě“ v reálném čase. Systém ISOH2 nezvládá zpracovávat hlášení on-line a má až několikadenní prodlevy. MŽP jsme o této situaci informovali.

 • Pro hromadné opětovné stažení výsledků kontrol ze systému ISOH2 k hlášení, která ještě nemají informace stažené, nebo skončily jednou z výše popsaných chyb, existuje v EVI 8 Obec hromadná funkce pro jejich opětovné stažení. Funkci můžete spouštět opakovaně.

 • Dalším důvodem pro zobrazování červené kostičky ve sloupci ISOH2 může být i nedostatečné oprávnění Vašeho uživatelského účtu v CRŽP k ISOH2. V takovém případě je nutné požádat správce účtu subjektu (IČO Vaší obce ORP), aby Vám rozšířil oprávnění v CRŽP i k systému ISOH2. 

Co znamená žlutá kostička ve sloupci ISOH2 

ve správě hlášení (Import z ISPOP)?

 • Jedná o stav, kdy u hlášení v systému ISOH2 existuje alespoň jeden výsledek z provedených kontrol.
 • ISOH2 provádí kontroly označené čísly 50, 70, 140 a 150 proti svému doposud neúplně implementovanému číselníku zařízení a výsledek těchto kontrol je tedy zavádějící. Každé hlášení je těmito kontrolami označeno jako chybné. Pozor kontroly 140 a 150 se  v systému ISOH2 provádějí až od 24.2.2023. MŽP jsme na tuto situaci upozornili.
 • Doporučujeme Vám tedy vzhledem k ubíhající lhůtě na ověření hlášení prozatím zpracovávat data v EVI 8 Obec tak, jak jste byli v dřívějších letech zvyklí. S ohlašovateli můžete řešit nalezené chyby a doporučení dle „původních“ kontrol v EVI 8 Obec, dle kterých ORP a MŽP/CENIA kontrolovala hlášení v předchozích letech (tyto původní kontroly jsme pojmenovali jako kontroly INISOFT). Až ISOH2 nesrovnalosti odstraní, prověřte hlášení i dle výsledku kontrol ISOH2. V případě rozporu kontrol INISOFT a ISOH2, nebo při nefunkčnosti kontrol v ISOH2 se prosím obraťte přímo na MŽP, zhotovitele systému ISOH2 (systém JIRA) nebo na provozovatele systému (CENIA).
 • Pro případný hromadný „refresh“ (znovunačtení) stavu kontrol ISOH2 u všech hlášení, ne jen těch, které vykazují chybu, můžete použít funkci Hromadná aktualizace z ISOH2 za všechny zobrazené

 

Jak hromadně nahrát hlášení z ISPOP do EVI 8 Obec?

 • Můžete využít funkci, která Vám provede hromadný postupný import všech doposud nenahraných zobrazených hlášení. Provede stažení výsledku kontrol z ISOH2 a spustí „původní“ kontroly MŽP (dnes kontroly INISOFT) implementované v EVI 8 Obec.
 • Na konci importu budete informováni o seznamu hlášení, která se případně nepovedlo hromadně importovat včetně důvodu, proč se tak stalo.
 • Kdykoliv lze hromadný import ukončit křížkem v pravém horním rohu dialogového okna, ve kterém je uvedeno, kolikáté hlášení se importuje.
 • Hromadný import lze spustit opakovaně. Budou se importovat pouze neimportovaná hlášení.

Důležité

Sledujte novinky na titulní obrazovce programu EVI 8 Obec, budeme Vás průběžně informovat o dalším vývoji ISOH2 i našich programů.