485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Kontroly ISOH2 po odstávce a online školení EVI 8 Obec 8.7.7.3

5.3.2023
Online školení k EVI 8 Obec 8.7.7.3 - Kontroly ISOH2 po technologické odstávce

Dobrý den,

     zasíláme Vám aktuální informace o napojení programu EVI 8 Obec na nově aktualizovaný systém ISOH2 po technologické odstávce.

     Ve dnech 3.3.2023 až 5.3.2023 proběhla technologická odstávka systému ISOH2, která měla zajistit úpravu spouštěných kontrol a rychlost odezvy pro SW třetích stran (tedy i pro EVI 8 Obec). V pondělí 6.3.2023 měly být spuštěny nové kontroly nad všemi hlášeními staženými v ISOH2. Po doběhnutí kontrol by Vás mělo MŽP informovat o nových kontrolách.

     Na základě výše uvedených informací, které jsme získali z webových stránek https://info.isoh2.cz a z komunikace s MŽP a dodavatelským týmem ISOH2, doporučujeme provést nyní tento postup v EVI 8 Obec. Níže uvedené se týká těch ORP, která již minulý týden spustila hromadný import dat z ISPOP a řeší komentáře ke kontrolám.

  1. v programu EVI 8 Obec spusťte menu Import & Export a volbu Import z ISPOP
  2. po přihlášení do CRŽP proveďte opakovaně Hromadný import dat, aby došlo ke stažení nově zaslaných hlášení
  3. následně spusťte volbu Hromadná aktualizace z ISOH2 za všechny zobrazené

Uživatelé, kteří zatím import dat neprováděli, mohou postupovat tímto doporučeným způsobem

  1. v programu EVI 8 Obec spusťte menu Import & Export a volbu Import z ISPOP
  2. po přihlášení do CRŽP proveďte Hromadný import dat, aby došlo ke stažení nově zaslaných hlášení

     Obecný postup pro zpracování hlášení a řešení komentářů ISOH2 naleznete v našem Centru informací, které je dostupné z úvodní obrazovky EVI 8 Obec.

Online školení k EVI 8 Obec 8.7.7.3

     Vzhledem k velkému množství změn v komunikaci s ISOH2 jsme pro Vás připravili krátké on-line školení – Zpracování hlášení v EVI 8, komunikace s ISOH2.

     Školení proběhne pomocí aplikace TeamViewer Meeting. Pokud se chcete na školení přihlásit, stačí napsat e-mail na adresu cejchan@inisoft.cz, v jakém termínu se chcete zúčastnit (viz níže) a kontakt na Vás. Následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení ke školení a heslo. Počet účastníků na jedno školení je omezen, proto jsme vybrali dva termíny – čtvrtek 9. března 2023 od 9:00pondělí 13. března 2023 také od 9:00. Předpokládaná délka semináře je zhruba 30 - 45 minut. Bude se jednat o praktickou ukázku hromadného importu dat z ISPOP a řešení komentářů ke kontrolám ISOH2. Školení je organizováno pro zájemce napříč všemi kraji. Vzhledem k omezenému počtu účastníků na jeden seminář bude záležet na pořadí přihlašovaných. Ze semináře bude proveden záznam, který budete mít k dispozici. Pokud by byl zájem vyšší, než umožňují kapacity naplánovaných seminářů, pak bychom zkusili vypsat další.

     Obecný návod na připojení k našim on-line školením: Centrum informací on-line školení.

     Prověřte, prosím, včas u svých IT, zda je možné se on-line semináře účastnit z Vašeho počítače, tzn. zajistěte si odpovídající technické prostředky (musíte vidět a slyšet). Během semináře je možné pokládat dotazy pomocí textových zpráv (chatu), případně i pomocí mluveného slova. Standardně doporučujeme mít mikrofon vypnutý, aby nedocházelo k nechtěnému rušení semináře okolními zvuky.

     Sledujte novinky na titulní obrazovce programu EVI 8 Obec, budeme Vás průběžně informovat o dalším vývoji ISOH2 i našich programů.