485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

21.3.2024
Důležité upozornění ke kontrolám ISOH2

Dobrý den,

zasíláme Vám informace týkající se kontrol ISOH2, které se Vám zobrazují v programu EVI 8. Dle sdělení CENIA se pracuje na úpravě, aby lépe vyhodnocovaly jednotlivá hlášení.

Problémy jsme identifikovali u těchto kontrol:

  • ID = 32 – příjem autovraku od subjektu typu Obec pod kódem nakládání BN30. Jedná se o chybnou detekci, protože kód nakládání je v případě prvního předání vozidla k ekologické likvidaci do příslušného zařízení i od Obce správně uveden.
  • ID = 70 – neexistující subjekt dle seznamu. Tuto chybu zpravidla ignorujte, protože se jedná o interní seznam ISOH2 a výsledek kontroly nemusí být relevantní. Data v tomto seznamu se průběžně mění a doplňují. Správná kontrola je podle roční odlité databáze ekonomických subjektů.
  • ID = 132 – kontrola, zda byl ohlašovatel nebo partner dohledán v registru zařízení / obchodníků na základě shody IČZ / IČOB. U této chyby překontrolujte, zda IČZ / IČOB existuje v Registru zařízení k 31.12.2023 (databáze RES Plus).
  • ID = 140 – kontrola ověřuje, že ohlašovatel, s vyplněným IČZ / IČOB má vyplněno shodné IČO jako provozovatel daného zařízení / obchodník. Shodná kontrola je provedena i pro jednotlivé partnery. Tato kontrola občas chybně detekuje předchozího provozovatele zařízení a pak je možné ji ignorovat

Doporučujeme pravidelně spouštět volbu pro aktualizaci výsledků kontrol.